Sotilaita ja siviilejä : Viaporin väestö vuonna 1806

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201208316362
Title: Sotilaita ja siviilejä : Viaporin väestö vuonna 1806
Author: Hatakka, Sampsa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201208316362
http://hdl.handle.net/10138/36368
Thesis level: master's thesis
Abstract: Viaporin linnoituksella oli tärkeä asema Ruotsin valtakunnan puolustuspolitiikassa 1700-luvulla ja 1800-luvun alkuvuosina. Linnoitus toimi sekä varastopaikkana armeijan tarvikkeille että laivaston tukikohtana. Vahva linnoitus tarvitsi myös vahvat varuskuntajoukot, minkä vuoksi Viaporiin oli Ruotsin vallan loppuun mennessä muodostunut suuri väestökeskittymä. Linnoitussaarilla elänyttä yhteisöä ei ole aikaisemmin tutkittu kokonaisvaltaisesti, vaikka eri väestöryhmistä, kuten käsityöläisistä, on tehty erillistutkimuksia. Koska näiden tutkimusten perusteella ei saa kattavaa kuvaa väestön monipuolisuudesta, tässä tutkimuksessa selvitetään, millaista väestöä linnoituksen muurien sisällä asui hetkellisesti. Ajallisesti tutkimuksessa keskitytään vuoteen 1806, mikä osaltaan johtuu lähtökohtana olleesta oletuksesta, että Viaporin väestö oli kehittynyt laajimpaan mittaansa juuri ennen Suomen sodan syttymistä vuonna 1808. Toisaalta tutkimusvuoteen vaikuttaa lähdetilanne, sillä tuolta ajalta on olemassa päälähteinä käytettyjen henkikirjojen lisäksi sekä aikalaisten laatimia väkilukutaulukkoja että ainoa säilynyt linnoituksen siviiliväestöä käsittelevä rippikirja. Viaporissa asui noin 4500 henkilöä vuonna 1806. Väestö oli jaettu hallinnollisesti eri ryhmiin, joista merkittävimmän muodosti Armeijan laivasto. Siihen kuului kaikkiaan yli 2000 henkilöä, mikä oli vajaa puolet linnoituksen koko väestöstä. Muita merkittäviä väestöryhmiä olivat vartiopalvelusta suorittaneet varuskuntajoukot, uudisrakentamisesta huolehtinut linnoituslaitoksen väestö ja linnoituksen hallinnosta vastannut Linnan henkilökunta. Viaporin väestöstä huomattava osa oli siviilejä. Upseereista, aliupseereista ja miehistöstä koostunutta sotilasväestöä oli noin 2400 henkeä eli vain hieman yli puolet asukkaiden kokonaismäärästä. Muut linnoitussaarilla eläneet ihmiset olivat siviilejä. Näistä suuri osa oli sotilashenkilöiden perheenjäseniä ja palvelusväkeä. Merkittäviä siviiliryhmiä olivat myös linnoituksessa työskennelleet käsityöläiset ja siviilivirkamiehet perheineen sekä vangit. Siviilien määrä Viaporissa oli silmiinpistävä, mikä näkyi linnoituksessa vierailleiden aikalaisten matkakertomuksissa ja muistelmissa. Päällystön sanottiin asettuneen mukavasti asumaan linnoitukseen, jossa saattoi elää rauhallista perheenisän elämää. Perheiden ja siviilien keskeinen asema linnoituksessa näkyi myös linnoituksen rakennuskannassa, johon kuului puolustusvarustusten lisäksi lukuisia puutaloja, pihapiirejä ja puutarhoja. Monessa suhteessa Viapori muistuttikin pientä kaupunkia.
Discipline: Finlands och Nordens historia
Finnish and Nordic History
Suomen ja Pohjoismaiden historia
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sotilait.pdf 1.908Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record