Monipaikkainen nuoruus : Toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies en
dc.contributor.author Haikkola, Lotta
dc.date.accessioned 2012-09-04T06:45:50Z
dc.date.available 2012-09-18 fi
dc.date.available 2012-09-04T06:45:50Z
dc.date.issued 2012-09-28
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-7658-9-6 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/36449
dc.description.abstract The study examines second generation young people s transnationalism and identity negotiations in the intersection of the transnational family networks, Finnish ethnic hierarchies and the constructed category of immigrant and local multi-ethnicity. The study asks how second generation young people build transnational ties and how the transnational context affects local identity negotiations. The study focuses on young people with diverse backgrounds in the multi-ethnic local contexts in Helsinki. Theoretically and methodologically the study builds on three approaches. Network analysis and mobilities-perspective (Mayer 1962, Olwig 2007, Sheller ET Urry 2006) are used to examine transnationalism. Childhood studies (James et al. 1998) is used to examining children s and young people s actions and perspectives. Identities are examined from an interactional boundary-making paradigm (Jenkins 2008, Wimmer 2009). The data consists of interviews with 29 young people aged 12 to 16. The twofold data comprises of personal networks and a thematic interview. First, the study examines the reproduction of the transnational relations. It shows that second generation does not straightforwardly reproduce their parents transnational ties, but have to build them from their own starting points. Return visits, in particular, are a means to negotiate transnationalism: reproduce social relations, feel belonging in the family and create a bond with the place of origin. Transnational networks can also shift geographically from the place of origin towards other destination countries where family or friends are based. Instead of measuring second generation young people s activities (e.g. Kasinitz 2008), the study proposes a contextual approach to second generation transnationalism. Regardless of youth s participation, transnationalism creates a multi-sited context, which structures second generation young people s identities and life chances. It can be ambiguous and provide conflicting frames and ideas. Not being able to connect tot the dispersed family can lead to feelings being an outsider in the family network and loss of support from the dispersed family. Secondly, the study examines identities within the context of the transnational family network, Finnish ethnic hierarchies, the constructed category of immigrant and local multi-ethnicity. In the local struggles young people either emphasize their ethnicity or create a collective identity of foreigner by distancing from Finnishness. Foreigness is not a marginalized identity, but rather a positive response to the categorizing power of the Finnish society. In the transnational context these struggles become more complicated. Young people either emphasize their ethnic minority identity in Finland, feel belonging both in Finland and the country of origin or create an identity connected to their transnational family network and the possibility to international travel inherent in the geographically dispersed family network. Transnational ties also provide both symbolic and discursive as well as concrete resources to combat the categorizing and marginalizing tendencies in Finland. Second generation new, hybrid ethnic identities are mostly considered empowering and combatting the local or national power structures as such. This study shows that they do reflect the more and more multicultural and diverse local world and their transnational context. However, they are created in response to the local hierarchies and ways of defining us and them . As such, they do not straightforwardly empower young people and challenge existing ethnic hierarchies. Identities emerge in an ongoing struggle for recognition and respect. en
dc.description.abstract Tutkimus tarkastelee helsinkiläisten, maahanmuuton toiseen sukupolveen kuuluvien nuorten transnationaalisuutta ja identiteettityötä perheen ja lähisuvun muodostaman transnationaalisen verkoston, suomalaisten etnisten hierarkioiden ja maahanmuuttajan kategorian sekä paikallisen monietnisyyden risteyskohdassa. Transnationaalisuus, eli maahanmuuttajien erilaiset siteet lähtömaihinsa ja kolmansiin maihin, on keskeinen lähestymistapa muuttoliikkeiden tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa pohditaan transnationaalisuuden merkitystä vastaanottavassa maassa kasvaneelle toiselle sukupolvelle, jolle transnationaalisuus ei tarkoita vanhojen sosiaalisten siteiden ylläpitoa maastamuuton jälkeen, vaan uusien siteiden luomista. Tutkimuksessa kysytään miten siteitä uusinnetaan ja mikä transnationaalisen kontekstin merkitys identiteettineuvotteluille on. Tutkimus perustuu ylirajaisten siteiden verkostoanalyyttiseen tarkasteluun (Mayer 1962, Olwig 2007) ja ajatukseen identiteeteistä vuorovaikutteisesti syntyvinä (Jenkins 2008). Tutkimuksen aineistona on 29:n 12 16 -vuotiaan eritaustaisen nuoren haastattelut, joissa kerättiin tiedot heidän henkilökohtaisista verkostoistaan ja tehtiin teemahaastattelu. Tutkimus osoittaa, että vastauksena epämääräiseen maahanmuuttajan kategoriaan tutkimukseen haastatellut nuoret korostivat vaihtoehtoisesti etnistä identiteettiään tai loivat kollektiivisen ulkomaalaisen identiteetin, jonka he määrittelivät positiivisesti. Samalla he erottautuivat suomalaisuudesta, joka nähtiin samalla sekä suljettuna että vältettävänä identiteettinä. Vuorovaikutteisesta näkökulmasta kumpaakaan ei pidä nähdä ulkopuolisen identiteettinä. Pikemminkin kyse on positiivisiksi määritellyistä vastauksista suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistaviin ja maahanmuuttajataustaisia ulkopuolelle sulkeviin etnisiin rajoihin. Toiseksi työ osoittaa, että nuoret eivät peri vanhempiensa transnationaalisia sidoksia, vaan ne on luotava uudestaan heidän omista lähtökohdistaan. Suomesta käsin tämä ei ole aina helppoa. Sen sijaan vierailut lähtömaissa tai kolmansissa maissa ja vierailujen mahdollistama ihmisten ja paikkojen kasvokkainen kohtaaminen ovat keino uusintaa sosiaalisia suhteita, kokea kuuluvuutta transnationaaliseen perheverkostoon ja luoda oma side lähtömaahan. Lisäksi toisen sukupolven nuorten transnationaalisuutta on lähestyttävä kontekstuaalisesti. Vanhempiensa transnationaalisten siteiden kautta nuoret ovat osa monimutkaisia, moniin maihin levittäytyviä ja joskus ristiriitaisia sosiaalisia kenttiä. Tässä transnationaalisessa kontekstissa identiteettikamppailut monimutkaistuvat. Nuoret joko korostavat vähemmistöidentiteettiään Suomessa, kokevat kuuluvansa kumpaankin paikkaan tai korostavat laajaan perheverkostoon liittyvää identiteettiä. Toisaalta vierailut lähtömaassa useimmiten vahvistavat nimenomaan suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta, koska vierailuilla lähtömaissa nuoret altistuvat uudenlaisille luokitteluille ja saattavat kokea itsensä yhtä lailla ulkopuolisiksi. Transnationaaliset sidokset antavat kuitenkin sekä symbolisia että konkreettisia resursseja kamppailla suomalaisen yhteiskunnan hierarkioiden kanssa. Toisen sukupolven nuorten identiteetit nähdään usein luovasti valtarakenteet ylittävinä. Tämä tutkimus osoittaa, että ne eivät kuitenkaan ole vapaita paikallisista rakenteist ja luokittelujärjestelmistä eivätkä historiallisista tavoista määritellä meitä ja muita. Nuorten luomat moninaiset identiteetit heijastavat nuorten yhä ylirajaisemmiksi ja monikulttuurisemmiksi käyviä elämänpiirejä, mutta eivät kuitenkaan automaattisesti vapauta maahanmuuttajataustaisia nuoria asuinmaansa hierarkkisista rakenteista. Ne syntyvät suhteessa valtarakenteisiin ja niiden ehdoilla. Identiteettineuvotteluista syntyy areena, jolla kamppaillaan yhteiskunnallisesta asemasta ja arvostuksesta. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-7657-2 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject sosiologia fi
dc.title Monipaikkainen nuoruus : Toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.opn Assmuth, Laura
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
monipaik.pdf 392.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record