Analysis of raspberry ketone and related compounds from plant cell suspension cultures

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Pharmacy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten sv
dc.contributor.author Selin, Markus
dc.date.accessioned 2012-09-11T13:12:24Z
dc.date.available 2012-09-11T13:12:24Z
dc.date.issued 2012-09-11
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201801151192
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/36666
dc.description.abstract Tämä pro gradu -tutkielma kirjoitettiin osana suurempaa tutkimushanketta, jonka tarkoituksena on kasvattaa tietoutta polyketonireduktaaseista (PKR) ja tuottaa niistä sovelluksia. PKR:ien toiminta biosynteesireiteillä tuottaa useita kasvien aromaattisia sekundaarimetaboliittejä. Tutkimusryhmän aikaisemmat ponnistelut ovat johtaneet ruusukasveihin kuuluvien vatukoiden kallusviljelmien perustamiseen. Kokeellisessa osassa tarkoituksena on tunnistaa vadelman ketoni (VK) ja muita valittuja yhdisteitä vatukoiden kallusviljelmistä aloitetuista kasvisolususpensioviljelmistä. Yhdisteiden pitoisuus näissä viljelmissä pyritään alustavasti määrittämään. Biosynteettisesti VK:a muodostuu, kun bentsalasetoni reduktaasi (BAR) pelkistää p-hydroksibentsalasetonia (p-OH-BA). Osana kokeellista osuutta p-OH-BA:sta syntetisoidaan puhdasaine, joka analysoidaan synteesin onnistumisen ja lopputuotteen puhtausasteen varmistamiseksi. Erityisellä huolella perehdytään ASE 200 -laitteistolle kehitettävän fenolisten yhdisteiden -uuttomenetelmän koekäytetöön, menetelmäkehitykseen ja laadunvarmennukseen. Kirjallisuuskatsausosiossa esitellään kemiallisen analyysin perusmenetelmiä, perehdytään menetelmien optimointiin ja laadunvarmennukseen, sekä käydään läpi RK:sta aikaisemmin tehtyjä tutkimustuloksia. Kehitetyn UPLC-UV-menetelmän havaintoalaraja VK:lle on 0,73 µg/ml ja määritysalaraja (MA) on 2,22 µg/ml. MA:lla uuttotulosten keskihajonta on 8,9 % ja tulokset ovat 6,4 % odotettua korkeampia. Standardisuoran ylärajalla uuttotulokset ovat 18,7 % odotettua korkeampia. Muutoksia ehdotetaan menetelmän optimoimiseksi. Solulinjoja UPLC-UV-metodilla analysoitassa ei luotettavasti havaittu tutkittuja yhdisteitä. Vaikka massaspektrometrisen menetelmän tulosanalyysi on vielä kesken, vadelman ketoni havaittiin mesimarjan solulinjasta Ra15 ja mahdollinen tsingeronin johdos havaittiin lakan solulinjasta. Johdos havaittiin ilman vastaavaa puhdasainetta, mikä osoittaa massaspektrometrian tehokkuuden metaboliaprofiloinnissa. Havainto antaa syyn ja suunnan jatkotutkimuksille. fi
dc.description.abstract This thesis is constructed as a part of a larger research project aiming to increase understanding of polyketone reductases (PKR) and develop applications from them. PKRs are enzymes in biosynthetic pathways leading to several aromatic secondary metabolites in plants. The previous work in the research group has led to establishment of several callus cultures from plants belonging to the genus Rubus in the family Rosaceae. The aim in the experimental part of this thesis is the identification and semi-quantitation of raspberry ketone (RK) and related aromatics in the cell suspension cultures initiated from the previously established callus cultures. RK is biosynthetically produced by reduction of p-hydroxybenzalacetone (p-OH-BA) by benzalacetone reductase (BAR). As a part of the experimental work, p-OH-BA has to be chemically synthetized and analysed. Special emphasis is placed to experiment, develop and validate an extraction method for phenolic compounds using ASE 200 working station. In the review part of this thesis, the basic procedures of chemical analysis are described, optimization and validation of analytical methods are discussed, and lastly studies related to raspberry ketone (RK) are summarized. The detection limit is 0.73 µg/ml for RK with the established UPLC-UV method, and the quantitation limit (QL) is 2.22 µg/ml. At the QL, the standard deviation of the extraction method is 8.9 % and the results are 6.4 % higher than expected. At the high end of the standard curve the extraction results are 18.7 % higher than expected. Some changes are proposed to optimize the method. Analysis of the cell line extracts with the established UPLC-UV method did not readily reveal any of the studied compounds. Although the interpretation of the results of the MS experiment is still underway, RK was detected from the arctic bramble cell line Ra15. Also, a possible derivative of zingerone was detected from cloudberry cell line extract even without the corresponding standard compound. This shows the power of the MS in metabolite profiling, and gives a course for future studies. en
dc.language.iso en
dc.subject PKR
dc.subject BAR
dc.subject vatukat fi
dc.subject uutto fi
dc.subject kemiallinen analyysi fi
dc.subject vadelman ketoni fi
dc.subject tsingeroni fi
dc.subject Rubus en
dc.subject extraction en
dc.subject chemical analysis en
dc.subject raspberry ketone en
dc.subject zingerone en
dc.title Analysis of raspberry ketone and related compounds from plant cell suspension cultures en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu -avhandlingar sv
dc.ths Vuorela, Heikki
dc.ths Rischer, Heiko
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Farmakognosia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151192

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Masters thesis - Markus Selin.pdf 3.682Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record