Poikimista edeltävän ruokinnan vaikutus lypsylehmien rasvakudoksen energia-aineenvaihduntaan liittyvien geenien toimintaan

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Vara, Katariina
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507211947
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/36693
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli analysoida geenitoiminnan muutosten avulla lypsylehmien ummessaoloajan energian saannin merkitystä metabolisen stressin ja insuliiniresistenssin voimakkuuteen. Poikiminen ja maidontuotannon käynnistyminen aiheuttavat negatiivisen energiataseen, mikä lisää rasvakudosten mobilisaatiota, metabolista stressiä ja insuliiniresistenssiä. Ummessaolokauden ruokinnasta saatavan korkean energian saannin sekä alkulaktaation korkean tuotostason on todettu lisäävän metabolista stressiä ja insuliiniresistenssiä. Tutkimukseen valittiin 14 geeniä, jotka koodaavat lipogeneesiin, lipolyysiin ja insuliinin signalointiin liittyviä proteiineja. Ihonalaisen rasvakudoksen geenitoiminnan muutoksia verrattiin laskennallisen energian tarpeen mukaan ruokittujen ja vapaasti ruokittujen kahdeksan lehmän ryhmien välillä. Laskennallisen energian tarpeen mukaan ruokittu ryhmä toimi kontrolliryhmänä. Kudosnäytteistä, jotka kerättiin -8pv, +1pv ja +9pv poikimisesta, syntetisoitiin cDNA:ta ja ne analysoitiin kvantitatiivisen PCR:n ja 2-??CT-menetelmän avulla. Koko aineistolla geenitoiminnassa havaittiin näytteenottopäivien välillä eroja seitsemällä geenillä. Aikavälillä ennen ja jälkeen poikimisen koko aineistolla ja kontrolliryhmällä havaittiin muutoksia geenitoiminnassa 11 ja koeryhmällä yhdellä geenillä. Merkitsevimpinä havaittiin LEP:n ja SCD:n muutos insuliiniresistenssiin liittyvän geenitoiminnan vastaisesti. Ryhmien välillä havaittiin eroa IRS1:n geenitoiminnassa ennen poikimista, mikä viittaa koeryhmän olevan insuliiniresistentimpi. Poikimisen jälkeen geenitoiminnoissa ei havaittu merkitseviä eroja. Merkitsevimpinä havaitut geenitoiminnan muutokset olivat odotusten mukaisia liittyen maidontuotannon käynnistymiseen. Aikavälillä ennen ja jälkeen poikimisen kontrolliryhmällä havaittiin suurempia muutoksia geenitoiminnassa kuin koeryhmällä. Tulokset viittaavat siihen, että suuremman energian määrän ummessaolokaudella saavat lypsylehmät ovat insuliiniresistentimpiä jo ennen poikimista. fi
dc.description.abstract The main objective of this thesis was to analyse the impact of dry period energy intake on the intensity of metabolic stress and insulin resistance through changes in gene expression in dairy cows. Calving and beginning of lactation cause a negative energy balance which increases fat mobilization, metabolic stress and insulin resistance. These are intensified by high milk yield and excess energy intake from feed during the dry period. 14 genes were selected for the analysis. These genes encode proteins that are linked to lipogenesis, lipolysis and insulin signaling. The changes in the gene expression of subcutaneous adipose tissue were compared between two groups of eight cows. The control group was fed according to the energy requirements while the test group was fed ad libitum. The biopsies were taken -8d, +1d and +9d from parturition, cDNA was synthesized from them and they were analysed by quantitative PCR and 2-??CT-method. There Expression differences were observed in seven genes within the whole data between biopsy dates. During the period from before to after parturition, differences were identified in the expression of 11 genes within the whole data and the control group, and one gene in the test group. The most significant differences were observed in LEP and SCD genes. Between the groups there was a difference in the gene expression of IRS1 before parturition. This refers to the test group being more insulin resistant. After parturition there were no significant differences found in the gene expressions. The most significant changes observed in this study were as expected in early lactation. In the period between before and after parturition there were bigger changes in the gene expression observed in the control group than in the test group. The results indicate that cows getting more energy from their feed during the dry period are more insulin resistant before parturition. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject metabolinen stressi fi
dc.subject poikiminen fi
dc.subject insuliiniresistenssi fi
dc.subject geenitoiminta fi
dc.subject ihonalainen rasvakudos fi
dc.subject metabolic stress en
dc.subject parturition en
dc.subject insulin resistance en
dc.subject gene expression en
dc.subject subcutaneous adipose tissue en
dc.title Poikimista edeltävän ruokinnan vaikutus lypsylehmien rasvakudoksen energia-aineenvaihduntaan liittyvien geenien toimintaan fi
dc.title.alternative The effect of pre-parturition feeding on the expression of genes related to energy metabolism in adipose tissue of dairy cows en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Husdjursvetenskap sv
dc.subject.discipline Animal Science en
dc.subject.discipline Kotieläintiede fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211947

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_kvara.pdf 676.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record