Kauneudentemppelin ovella : Aino Kallaksen tuotanto ja raamatullinen subteksti

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8174-3
Julkaisun nimi: Kauneudentemppelin ovella : Aino Kallaksen tuotanto ja raamatullinen subteksti
Tekijä: Vuorikuru, Silja
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2012-09-29
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8174-3
http://hdl.handle.net/10138/36695
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: At the Gate of the Temple of Beauty. Aino Kallas' Oeuvre and the Biblical Subtext. This study deals with the intertextual relationship between Aino Kallas oeuvre and the Bible. In this study, the Bible is understood as a general subtext of Kallas works. Aino Kallas (former Krohn, 1878-1956) was a Finnish-Estonian author, whose oeuvre nowadays is a part of the literary canons of both countries. Her role in the canon is, however, considered differently in Finland and in Estonia. The notion of intertextuality has been redefined several times in the past decades. In this study, intertextuality is, mainly, understood as a practical tool for analysing texts (e.g. K. Taranovski, H. F. Plett, W. Müller). In the previous body of research, the role of the Bible in Kallas oeuvre has been seen in a much smaller role than in this study. It has previously been suggested, that Kallas imitated a biblical style mainly in her historical stories of the 1920s. Primarily, imitation of the biblical style has been seen as a feature of her so-called archaic style. In this study, the biblical subtext is considered as one of the most significant features in Kallas works, opening up whole new interpretations of her stories. The most essential works in this study are Kallas novels, short stories and plays between the years of 1910 and 1937. In 1904, Aino Kallas published her first work set in an Estonian milieu. Soon after that, she began to search for new forms of literary expression. This period is currently known as the literary crisis of Aino Kallas (between the years of 1908 and 1912). In this study, it is argued that Kallas started to use the Bible as a general subtext in her works during the years of her literary crisis . The earliest and also the strongest indication of this is her biblical poetic play Bathseba (1910). For Aino Kallas, writing Bathseba was an ambitious project. However, at the time, the play was not considered to be of any merit and was not published. It was also believed to be totally lost, until the author of this study came across it in the archives of the Estonian Literary Museum (2008). In the 1910s and 1920s, Aino Kallas published several short stories with strong intertextual connections to biblical myths. The best-known part of Kallas oeuvre is her historical stories of the 1920s and 1930s, which also are analysed in the present study. In the 1940s, Kallas published three works of poetry, in which she returned to the traces of her early Bathseba. She, for example, uses the biblical subtext in a way characteristic only of Bathseba: by imitating the style of the poetry of the Old Testament. Aino Kallas oeuvre has been studied largely in Finland and in Estonia. However, these previous studies have had a contextual and a bibliographical orientation towards the subject. This dissertation is the first text-orientated, intertextual study of Kallas works. It is also the first monograph which deals with the intertextual relationship between the Bible and the oeuvre of a Finnish female author. Key words: Aino Kallas, intertextuality, biblical subtext, Finnish literature, Estonian literatureKauneudentemppelin ovella. Aino Kallaksen tuotanto ja raamatullinen subteksti. Akateeminen väitöskirja. Tutkimus käsittelee suomalais-virolaisen kirjailijan Aino Kallaksen (o.s. Krohn, 1878-1956) kaunokirjallista tuotantoa. Pääkysymys on Kallaksen tuotannon suhde Raamattuun, jota tarkastellaan teosten subtekstinä. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen luo intertekstuaalisuuden tutkimus, erityisesti intertekstuaalisuusajatuksen sovellukset käytännön tekstianalyysiin (mm. Taranovski, Plett, Juvan, Müller). Aino Kallas on Suomen ja Viron yhteiskirjailija , jonka tuotanto kuuluu kummankin maan kirjallisuushistoriaan. Kirjailijan rooli kansallisen kirjallisuuden kaanonissa poikkeaa kuitenkin näissä kahdessa maassa jossain määrin toisistaan. Kallas alkoi julkaista virolaisaiheisia teoksia vuonna 1904. Pian tämän jälkeen hän alkoi etsiä ilmaisulleen vahvasti uutta suuntaa. Tämä tunnetaan Kallaksen ns. kirjallisen kriisin aikana (n. vuodet 1908-1912). Tutkimuksessani esitän, että Raamattu tuli Kallaksen tuotannon subtekstiksi kirjailijan kirjallisen kriisin vuosina. Varhaisin ja vahvin osoitus tästä on raamatullinen runonäytelmä Bathseba (1910). Näytelmää pidettiin epäonnistuneena, ja se jäi julkaisematta. Sen luultiin myös kadonneen, ennen kuin löysin sen Viron Kirjallisuusmuseosta tutkimustyöni yhteydessä (2008). Raamattu on aiemmin nähty Kallaksen tuotannossa lähinnä tyylillisesti jäljiteltynä tekstinä, ennen kaikkea kirjailijan ns. arkaisoivan tyylin osatekijänä 1920-luvun tuotannossa. Tässä tutkimuksessa Raamattu ymmärretään Kallaksen tuotannon pitkäaikaiseksi ja keskeiseksi subtekstiksi, joka vaikuttaa mitä olennaisimmin teoksista tehtävään kokonaistulkintaan. Keskeisimmän tutkimusaineiston luovat kirjailijan 1910-1930-lukujen novellit, pienoisromaanit ja näytelmät. Aino Kallaksen tuotantoa on tutkittu melko paljon sekä Suomessa että Virossa. Tähänastinen tutkimus on kuitenkin ollut taustalähtöisesti ja / tai biografisesti orientoitunutta. Väitöskirjani on ensimmäinen tekstilähtöinen tutkimus Aino Kallaksen tuotannosta. Se on myös ensimmäinen monografia, joka käsittelee suomalaisen naiskirjailijan ja Raamatun välistä intertekstuaalista suhdetta. Avainsanat: Aino Kallas, vuosisadanvaihteen suomalainen kirjallisuus, virolainen kirjallisuus, subteksti, intertekstuaalisuus, Raamattu kaunokirjallisuudessa
Avainsanat: kotimainen kirjallisuus
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
kauneude.pdf 1.715MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot