Karpataan vai skarpataan? : Nuorten käsityksiä ruokatrendeistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Paunu, Sonja
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201209198121
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/36887
dc.description.abstract Aims. Generous supply of food has made it difficult to perform everyday food choices. There are heterogeneous food trends which may define what to eat and how the public discussion about food and nutrition is comprised. Media, parents and peers are major influences on adolescents' food choices. The taste and the familiarity of food are emphasized over healthiness of or information about food when selecting food. The aim of this study is to find out how the complexity of choosing food is manifested in perceptions of adolescent and how knowledge on nutrition is transformed into action in adolescent's lives. Furthermore, the effects of nutrition education on the quality of knowledge and action are reflected. The questions of this study are: 1. What kind of perceptions do adolescents have on food trends? 2. How is the importance of food selection related issues structured in adolescent's perceptions? 3. How the information and education on nutrition are combined in adolescent's perceptions? Methods. The qualitative data was collected by focus-group interviews from the students of optional home economics courses (N=24) in a school at Pirkanmaa, on May 2012. The data was analyzed with a qualitative method called qualitative content analysis. Results and conclusions. Teenagers were somewhat annoyed by food trends and worried about how these may increase incidences of anorexia nervosa. They were also hoping more criticism towards media by nutrition education. On the other hand, examples, such as adults' weight loss on low-carbohydrate diet effected positively on adolescent's perceptions of food trends. Adolescents are puzzled by the contradiction between eating habits they are taught and eating habits their parents follow. Adolescents' food choice was determined by the availability of food such as place to eat, the needs of food such as hunger/craving and the nutrition knowledge that is gained from parents, among others. Food choices are compromises between the three factors above. For example adolescents choose healthier foods at home than in restaurants, feel guilty after eating delicacies and appreciate homemade food; nutrition knowledge changes the eating behaviors of adolescents both physically, mentally and socially. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Runsas tarjonta on tehnyt päivittäisestä ruoanvalinnasta hankalaa. On syntynyt erilaisia ruokatrendejä, jotka määrittelevät minkälaista ruokaa yhteiskunnassa syödään ja minkälaista julkista ravitsemuskeskustelua ruoasta ja syömisestä käydään. Media, vanhemmat ja kaverit ovat nuorten ruokavalintoihin voimakkaimmin vaikuttavia tahoja. Arkisissa ruoan valintatilanteissa nuorilla korostuvat ruoan maku ja tuttuus, eivät niinkään sen terveellisyys tai siitä opittu tieto. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, miten ruoan valinnan monimuotoisuus ilmenee nuorten käsityksissä ja miten ravitsemustieto on jäsentynyt toiminnaksi nuorten elämässä. Lisäksi pohditaan, miten ravitsemuskasvatuksella voitaisiin vaikuttaa tiedon ja toimintatiedon laatuun. Tutkimuksen pääkysymyksiä on kolme: 1. Minkälaisia käsityksiä nuorilla on ruokatrendeistä? 2. Miten ruoan valintaan liittyvien asioiden tärkeys jäsentyy nuorten käsityksissä? 3. Miten ravitsemustieto ja ravitsemuskasvatus kytkeytyvät yhteen nuorten käsityksissä? Menetelmät. Laadullinen aineisto kerättiin ryhmähaastatteluin valinnaisen kotitalouden oppilailta (N=24) pirkanmaalaisessa koulussa toukokuussa 2012. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Nuoret olivat ärsyyntyneitä ja huolissaan ruokatrendien vaikutuksesta esimerkiksi anoreksian lisääntymisessä ja toivoivat mediakriittisyyttä ravitsemuskasvatukseen. Toisaalta läheisten aikuisten onnistunut painonhallinta esimerkiksi karppaamalla vaikuttivat käsityksiin myönteisesti. Nuoret kokevat ristiriitaa siitä, että heille opetetaan erilaisia ruokatottumuksia kuin mitä heidän vanhempansa noudattavat. Nuorten ruokavalintoja määrittelivät ruoan saatavuus kuten paikka, missä syödään, ruoan tarve kuten nälkä/mieliteko ja tieto ravitsemuksesta, joka saadaan mm. vanhemmilta. Nuorten ruokavalinnat ovat kompromisseja em. tekijöiden välillä. Nuoret esimerkiksi suosivat kotona terveellisempiä vaihtoehtoja kuin ravintoloissa, tuntevat ajoittain syyllisyyttä herkkujen syömisestä ja pitävät kotiruokaa arvossa. Ravitsemustieto muuttaa nuorten ruokatottumuksia fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject food trends en
dc.subject food choices en
dc.subject adolescents en
dc.subject food behaviour en
dc.subject nutrition education en
dc.subject ruokatrendi fi
dc.subject ruoan valinta fi
dc.subject nuoret fi
dc.subject ruokakäyttäytyminen fi
dc.subject ravitsemuskasvatus fi
dc.title Karpataan vai skarpataan? : Nuorten käsityksiä ruokatrendeistä fi
dc.title.alternative Adolescents' perceptions of food trends en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201209198121

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
karpataa.pdf 479.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record