Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Koko kylä hiihtämässä: värtsiläläisten aktivoituminen kohti terveellisempää elämää

Show full item record

Avaa tiedosto Vie RefWorksiin
Title: Koko kylä hiihtämässä: värtsiläläisten aktivoituminen kohti terveellisempää elämää;
Loppuarvio vuosina 2007-2011 toteutetuista lähialueyhteistyöhankkeista ”(Tervettä elämää): Ehkäisevän päihdetyön ja nuorisotyön kehittäminen/tukeminen Värtsilässä”
Author: Kulmala, Meri
Citation: Kulmala , M 2012 , Koko kylä hiihtämässä: värtsiläläisten aktivoituminen kohti terveellisempää elämää : Loppuarvio vuosina 2007-2011 toteutetuista lähialueyhteistyöhankkeista ”(Tervettä elämää): Ehkäisevän päihdetyön ja nuorisotyön kehittäminen/tukeminen Värtsilässä” , Kansainvälinen solidaarisuussäätiö , Helsinki .
Abstract: Raportissa arvioidaan kahta Sortavalan piirissä sijaitsevassa Värtsilän kylässä vuosina 2007-2011 toteutettua lähialueyhteistyöhanketta. Ensimmäinen hanke ”Tervettä elämää – Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen Värtsilässä” toteutettiin vuosina 2007-2009. Jatkohanke toteutettiin vuosina 2010-2011. Molemmissa hankkeissa hankkeesta vastaava taho on ollut Helsingissä toimiva kansalaisjärjestö Solidaarisuus venäläisenä pääpartnerinaan Värtsilän kunta.Hankkeiden päämääränä on ollut värtsiläläisten elämänlaadun parantaminen, mitä on tavoiteltu päihteiden käytön vähentämisellä sekä kyläläisten aktivoimisella. Päihteiden (alkoholi, huumeet, tupakka) käytön vähenemisen ja ennaltaehkäisyn lisäksi hankkeen kantavia teemoja on ollut nuorten seksuaaliterveystiedon kohentaminen. Jossain määrin hankkeiden puitteissa on myös käsitelty myös perheväkivaltaa. Kaikki em. suuntaukset ovat erittäin relevantteja ja ajankohtaisia – joskin haastavia – teemoja niin Värtsilässä kuin laajemmaltikin nyky-Venäjän kontekstissa. Tämä kyseinen hankkeiden loppuarvio on toteutettu tammi-huhtikuussa 2012. Aineistona arvioinnille ovat toimineet virallinen hankedokumentaatio sekä monenlaiset muut hankkeen puitteissa tuotetut materiaalit. Näiden kirjallisten aineistojen lisäksi ensiarvoisen tärkeässä asemassa ovat olleet hanketoimijoiden haastattelut, joita on tehty Helsingissä, Joensuussa, Värtsilässä ja Sortavalassa.
Peer review status: Non peer reviewed
URI: http://hdl.handle.net/10138/36898
Date: 2012-06-20

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
Evaluaatio_V_rtsil_Meri_Kulmala_Final.pdf 422.6Kb PDF View/Open
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account