Koko kylä hiihtämässä: värtsiläläisten aktivoituminen kohti terveellisempää elämää

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, AI 2010-2017 fi
dc.contributor.author Kulmala, Meri
dc.date.accessioned 2012-09-21T08:00:00Z
dc.date.available 2012-09-21T08:00:00Z
dc.date.issued 2012-06-20
dc.identifier.citation Kulmala , M 2012 , Koko kylä hiihtämässä: värtsiläläisten aktivoituminen kohti terveellisempää elämää : Loppuarvio vuosina 2007-2011 toteutetuista lähialueyhteistyöhankkeista ”(Tervettä elämää): Ehkäisevän päihdetyön ja nuorisotyön kehittäminen/tukeminen Värtsilässä” . Kansainvälinen solidaarisuussäätiö , Helsinki . en
dc.identifier.other PURE: 23519534
dc.identifier.other PURE UUID: edff54df-9214-4474-a7cd-65a3eba3315d
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/36898
dc.description.abstract Raportissa arvioidaan kahta Sortavalan piirissä sijaitsevassa Värtsilän kylässä vuosina 2007-2011 toteutettua lähialueyhteistyöhanketta. Ensimmäinen hanke ”Tervettä elämää – Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen Värtsilässä” toteutettiin vuosina 2007-2009. Jatkohanke toteutettiin vuosina 2010-2011. Molemmissa hankkeissa hankkeesta vastaava taho on ollut Helsingissä toimiva kansalaisjärjestö Solidaarisuus venäläisenä pääpartnerinaan Värtsilän kunta.Hankkeiden päämääränä on ollut värtsiläläisten elämänlaadun parantaminen, mitä on tavoiteltu päihteiden käytön vähentämisellä sekä kyläläisten aktivoimisella. Päihteiden (alkoholi, huumeet, tupakka) käytön vähenemisen ja ennaltaehkäisyn lisäksi hankkeen kantavia teemoja on ollut nuorten seksuaaliterveystiedon kohentaminen. Jossain määrin hankkeiden puitteissa on myös käsitelty myös perheväkivaltaa. Kaikki em. suuntaukset ovat erittäin relevantteja ja ajankohtaisia – joskin haastavia – teemoja niin Värtsilässä kuin laajemmaltikin nyky-Venäjän kontekstissa. Tämä kyseinen hankkeiden loppuarvio on toteutettu tammi-huhtikuussa 2012. Aineistona arvioinnille ovat toimineet virallinen hankedokumentaatio sekä monenlaiset muut hankkeen puitteissa tuotetut materiaalit. Näiden kirjallisten aineistojen lisäksi ensiarvoisen tärkeässä asemassa ovat olleet hanketoimijoiden haastattelut, joita on tehty Helsingissä, Joensuussa, Värtsilässä ja Sortavalassa. en
dc.format.extent 89
dc.language.iso fin
dc.publisher Kansainvälinen solidaarisuussäätiö
dc.rights en
dc.subject 5141 Sosiologia en
dc.title Koko kylä hiihtämässä: värtsiläläisten aktivoituminen kohti terveellisempää elämää fi
dc.title Loppuarvio vuosina 2007-2011 toteutetuista lähialueyhteistyöhankkeista ”(Tervettä elämää): Ehkäisevän päihdetyön ja nuorisotyön kehittäminen/tukeminen Värtsilässä” fi
dc.type Tutkimusraportti
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Evaluaatio_V_rtsil_Meri_Kulmala_Final.pdf 412.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record