Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English TeaK

Uran alkutaival : vertaistukea valmistuvalle näyttelijälle

Show full item record

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
Kotkaniemi_Saara_2012.pdf 831.7Kb PDF View/Open
Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/37023
Vie RefWorksiin
Title: Uran alkutaival : vertaistukea valmistuvalle näyttelijälle
Author: Kotkaniemi, Saara
Contributor: Teatterikorkeakoulu, Näyttelijäntyön koulutusohjelma
Thesis level:
Abstract: Opinnäytteeni käsittelee näyttelijöiden työllistymistä ja työnhakua ja pyrkii tarjoamaan vinkkejä ja kannustusta
valmistuvalle näyttelijälle. Halusin avata työllistymiseen ja työnhakuun liittyviä kysymyksiä, koska aihepiiriä on käsitelty kouluaikana hyvin vähän. Opinnäytettä varten olen haastatellut neljääkymmentä vuosina 2008-2011 Teatterikorkeakoulusta valmistunutta näyttelijää. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää kuinka vastavalmistuneet työllistyvät, kuinka töitä haetaan, onko työnhausta hyötyä, mitkä tekijät työllistymiseen vaikuttavat, mikä työelämässä
on ikävää, mistä on hyviä kokemuksia ja niin edelleen. Osa haastattelumateriaalista on purettu tilastoiksi ja osa on lisätty opinnäytteeseen suorien lainausten muodossa. Kaikki vastaukset ovat anonyymeja.
Kirjallisen työni sisältö voidaan karkeasti jakaa viiteen osaan. Ensimmäisessä osassa olen tilastoinut haastatteluaineistoa, tutkinut ja vertaillut haastateltujen työtilanteita keväällä 2012 ja valmistumisen kynnyksellä, sekä kartoittanut vastaajien arvioita alan työllisyysnäkymistä. Toisessa osassa olen käsitellyt näyttelijöiden työnhakua ja
sen hyödyllisyyttä haastatelluille. Olen kerännyt tietoa vastaajien käyttämistä työnhakutavoista ja yrittänyt tutkia eri
työnhakutapojen vaikutuksia. Vastaajat antavat myös hyödyllisiä vinkkejä työnhakuun. Kolmas osa pureutuu näyttelijöiden työllistymiseen. Tässä osassa on tilastotietoa haastateltujen työskentelypaikkakunnista ja työnantajista,
ja lisäksi olen tutkinut työllistymisen eri tekijöitä. Haastatellut ovat vastanneet kysymyksiin, miten suuri merkitys
esimerkiksi suhteilla, näkyvyydellä tai tuurilla on ollut työllistymisen kannalta. Neljännessä osassa käsittelen työttömyyttä ja yritän selvittää, onko tämänhetkinen työllisyystilanne niin huono kuin taloustilanne antaa ymmärtää.
Olen myös tilastoinut haastateltujen apurahahistoriaa ja kuinka moni vastaaja on valmistumisen jälkeen tehnyt muita kuin oman alan töitä. Viides osa koostuu pääosin haastateltujen avovastauksista. Tässä osassa viime vuosina valmistuneet jakavat kokemuksia työelämän huonoista puolista ja antavat kannustusta työelämään.
Koen, että kirjallinen opinnäytetyöni tarjoaa hyödyllistä vertaistukea näyttelijälle, joka kamppailee työllistymiseen ja työnhakuun liittyvien kysymysten kanssa.
availability of the written section in ARSCA: https://arsca.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=431248
Artistic work: Kuusisormiset
availability of the artistic work in ARSCA: https://arsca.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=432377
URI: http://hdl.handle.net/10138/37023
Date: 2012
Date issued: 2012
Copyright information: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Number of pages: 74 s.
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account