Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat

Show simple item record

dc.contributor.author Mäkinen, Kalevi
dc.contributor.author Teeriaho, Jari
dc.contributor.author Rönty, Hannu
dc.contributor.author Rauhaniemi, Tom
dc.contributor.author Sahala, Lauri
dc.date.accessioned 2012-10-03T09:05:07Z
dc.date.available 2012-10-03T09:05:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-952-11-3955-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37025
dc.description Alueiden rajaukset ovat saatavissa myös digitaalisessa muodossa ympäristöhallinnon Oiva-palvelusta: www.ymparisto.fi/oiva
dc.description.abstract Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena oli luoda kattava kuva Suomen tuuli- ja rantakerrostumista sekä tuottaa niistä ympäristöperusteinen luokitusaineisto alueidenkäytön ja suojelusuunnittelun sekä maa-aineslain mukaisen lupaharkinnan tausta-aineistoksi. Tuuli- ja rantakerrostumilla on geologisten ja maisemallisten arvojen lisäksi biologista merkitystä ja ekologisia erityispiirteitä uhanalaisten lajien elinympäristöinä. Monet niistä edustavat luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin luontotyyppejä sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Tuuli- ja rantakerrostumista luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpiä ovat rannikoiden dyynit, joihin liittyy useita erityisiä luontotyyppejä sekä uhanalaista tai harvinaista lajistoa. Taloudellisesti tuuli- ja rantakerrostumat ovat maa-ainesvarantona vielä puutteellisesti tunnettuja. Kiviaineshuollon kannalta lähinnä hiekka- ja soravaltaisilla rantakerrostumilla voi esiintymisalueillaan olla huomattavaa taloudellista merkitystä. Rantakerrostumien kiviaines tuleekin todennäköisesti olemaan jo lähitulevaisuudessa merkittävä kiviainesreservi. Tuuli- ja rantakerrostumat on tässä tutkimuksessa arvotettu niiden geologisten, biologisten ja maisemallisten ominaisuuksien perusteella. Julkaisun lopussa on kohdeluettelo, josta ilmenevät kohteiden sijaintikunta, muodostumatyyppi, arvoluokka, pinta-ala ja arvotettujen tekijöiden pistearvot. Tuuli- ja rantakerrostumien kartat ja kohdekuvaukset on esitetty ympäristökeskuksittain julkaisun liitteenä olevalla DVD-levyllä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 32/2011 fi
dc.relation.isversionof 978-952-11-3954-3
dc.subject pinnanmuodot fi
dc.subject kerrostumat fi
dc.subject rannat fi
dc.subject rannikot fi
dc.subject dyynit fi
dc.subject lentohiekka fi
dc.subject vallit fi
dc.subject särkät fi
dc.subject maankohoaminen fi
dc.subject luontoarvot fi
dc.subject luonnon monimuotoisuus fi
dc.subject biodiversiteetti fi
dc.subject geodiversiteetti fi
dc.subject maisema fi
dc.subject Itämeri fi
dc.title Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus
dc.relation.issn 1796-1637

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_32_2011.pdf 6.871Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record