Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37027

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY15_2011_Toimi ... n_tilan_parantamiseksi.pdf 1.993Mb PDF View/Open
Title: Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi
Belongs to series: Suomen ympäristö 15/2011
ISSN: 1796-1637
ISBN: 978-952-11-3899-7
Abstract: Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen toimeenpanoon liittyen valtioneuvosto hyväksyi 21.12.2006 Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian vuosille 2007–2016. Strategiaan liittyvän toimintaohjelman mukaan Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden ensimmäisen arvioinnin (LuTU) perusteella laaditaan toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi. Tämän vuoksi edellä mainitun strategian toteutusta ja seurantaa edistävä Biodiversiteetti-seurantaryhmä asetti 15.10.2009 asiantuntijatyöryhmän laatimaan edellä mainittua toimintasuunnitelmaa. Suunnitelmaan tuli myös sisältyä muun muassa ehdotukset vastuunjaosta toimintasuunnitelman toteuttamisessa ja suunnitelma toteuttamisen seurannasta sekä tarkastelu toimintasuunnitelman toimeenpanon edellyttämistä voimavaratarpeista. Lisäksi työryhmän tuli olla selvillä alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän, artikla 8j:n kansallisen asiantuntijatyöryhmän työskentelystä ja ottaa huomioon sen tekemät ehdotukset. Työn perusaineistona ovat olleet Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin asiantuntijaryhmien laatimat toimenpide-ehdotukset, ympäristöministeriön lausuntopyynnössään 14.11.2008 esittämät keskeisimmät jatkotoimet ja ympäristöministeriölle osoitetut lausunnot. LuTU-työryhmä pyysi luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin asiantuntijaryhmiltä selvitykset luontotyyppien säilymistä edistävistä meneillään olevista suunnitelmista, hankkeista yms. sekä päivitetyt toimenpide-ehdotukset luontotyyppien tilan parantamiseksi. Työryhmä valmisteli ehdotustaan osallistaen laajasti keskeisiä toimijoita ja sidosryhmiä.
URI: http://hdl.handle.net/10138/37027
Date: 2011
Subject: luonnon monimuotoisuus
luontotyypit
uhanalaisuus
uhanalaiset biotoopit
suojelu
biodiversiteetti
toimintasuunnitelmat
luonnonsuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record