Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi – Louhinassa muodostuvat sivukivet

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37032

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY21_2011_Kaiva ... n_luokittelu_pysyvaksi.pdf 472.2KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi – Louhinassa muodostuvat sivukivet
Tekijä: Luodes, Hannu; Kauppila, Päivi M.; Karlsson, Teemu; Nikkarinen, Maria; Aatos, Soile; Tornivaara, Anna; Wahlström, Margareta; Kaartinen, Tommi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 21/2011
ISSN: 1796-1637
ISBN: 978-952-11-3919-2
Tiivistelmä: Kaivannaisjäte voidaan kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) mukaisesti luokitella pysyväksi, kun kaivannaisjäte täyttää asetuksessa mainitut kriteerit. Oppaan tarkoituksena on auttaa kaivannaisalan toimijoita ja viranomaisia louhinnassa syntyvän kaivannaisjätteen luokittelussa pysyväksi. Oppaassa esitetään menettelyt kaivannaisteollisuudessa syntyvän sivukiven luokittelulle kaivannaisjäteasetuksen mukaisesti pysyväksi jokokansallisen pysyvien kivilajien luettelon tai tapauskohtaisen arvioinnin avulla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/37032
Päiväys: 2011
Avainsanat: kaivannaisteollisuus
louhinta
jätteet
kivilajit


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot