Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi – Louhinassa muodostuvat sivukivet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37032

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY21_2011_Kaiva ... n_luokittelu_pysyvaksi.pdf 472.2Kb PDF View/Open
Title: Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi – Louhinassa muodostuvat sivukivet
Author: Luodes, Hannu; Kauppila, Päivi M.; Karlsson, Teemu; Nikkarinen, Maria; Aatos, Soile; Tornivaara, Anna; Wahlström, Margareta; Kaartinen, Tommi
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 21/2011
ISBN: 978-952-11-3919-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37032
Abstract: Kaivannaisjäte voidaan kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) mukaisesti luokitella pysyväksi, kun kaivannaisjäte täyttää asetuksessa mainitut kriteerit. Oppaan tarkoituksena on auttaa kaivannaisalan toimijoita ja viranomaisia louhinnassa syntyvän kaivannaisjätteen luokittelussa pysyväksi. Oppaassa esitetään menettelyt kaivannaisteollisuudessa syntyvän sivukiven luokittelulle kaivannaisjäteasetuksen mukaisesti pysyväksi jokokansallisen pysyvien kivilajien luettelon tai tapauskohtaisen arvioinnin avulla.
Subject: kaivannaisteollisuus
louhinta
jätteet
kivilajit


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record