Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37034

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY28_2011_Kultt ... maakuntakaavoituksessa.pdf 2.347Mb PDF View/Open
Title: Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011
Belongs to series: Suomen ympäristö 28/2011
ISBN: 978-952-11-3940-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37034
Abstract: Kulttuurisesti kestävä kehitys on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun peruslähtökohtia. Suunnittelujärjestelmässä kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen on yksi maakuntakaavoituksen keskeisistä tehtävistä. Koska käsityksemme arvokkaasta kulttuuriympäristöstä muuttuvat tiedon lisääntyessä ja arvostusten muuttuessa, vaatii kulttuuriympäristöjen vaaliminen jatkuvaa huomiota. Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa -opas käsittelee kulttuurimaisemaa, rakennettua ympäristöä, muinaisjäännöksiä ja perinnebiotooppeja kulttuuriympäristön osa-alueina. Julkaisussa selvitetään kulttuuriympäristöön liittyvää säädöspohjaa, kaavaprosessia, lähtöaineistoja, kaavan sisältöä ja esitystapaa sekä kaavan oikeusvaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Opas tarjoaa apuvälineitä maakuntakaavojen ja niiden taustalla olevien selvitysten laadun, yhdenmukaisuuden ja vertailtavuuden parantamiseen. Tavoitteena on selkiyttää maakuntakaavan sisältöä ja merkintöjä sekä edistää tarkoituksenmukaisten ratkaisujen ja toimintamallien valintaa maakuntakaavoituksessa. Julkaisu on tarkoitettu ensisijassa maakuntakaavan laatijoille sekä muille maakuntakaavan laadinnassa ja toteuttamisessa mukana oleville.
Subject: kulttuuriympäristö
maakuntakaavoitus
kaavoitus
alueidenkäyttö
kulttuurimaisema
rakennettu ympäristö
rakennussuojelu
muinaisjäännökset
perinnebiotooppi
kulttuurinen kestävyys


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record