Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-10-03T09:05:30Z
dc.date.available 2012-10-03T09:05:30Z
dc.date.issued 2011 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3940-6 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37034
dc.description.abstract Kulttuurisesti kestävä kehitys on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun peruslähtökohtia. Suunnittelujärjestelmässä kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen on yksi maakuntakaavoituksen keskeisistä tehtävistä. Koska käsityksemme arvokkaasta kulttuuriympäristöstä muuttuvat tiedon lisääntyessä ja arvostusten muuttuessa, vaatii kulttuuriympäristöjen vaaliminen jatkuvaa huomiota. Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa -opas käsittelee kulttuurimaisemaa, rakennettua ympäristöä, muinaisjäännöksiä ja perinnebiotooppeja kulttuuriympäristön osa-alueina. Julkaisussa selvitetään kulttuuriympäristöön liittyvää säädöspohjaa, kaavaprosessia, lähtöaineistoja, kaavan sisältöä ja esitystapaa sekä kaavan oikeusvaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Opas tarjoaa apuvälineitä maakuntakaavojen ja niiden taustalla olevien selvitysten laadun, yhdenmukaisuuden ja vertailtavuuden parantamiseen. Tavoitteena on selkiyttää maakuntakaavan sisältöä ja merkintöjä sekä edistää tarkoituksenmukaisten ratkaisujen ja toimintamallien valintaa maakuntakaavoituksessa. Julkaisu on tarkoitettu ensisijassa maakuntakaavan laatijoille sekä muille maakuntakaavan laadinnassa ja toteuttamisessa mukana oleville. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-3939-0 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 28/2011 fi
dc.subject kulttuuriympäristö fi
dc.subject maakuntakaavoitus fi
dc.subject kaavoitus fi
dc.subject alueidenkäyttö fi
dc.subject kulttuurimaisema fi
dc.subject rakennettu ympäristö fi
dc.subject rakennussuojelu fi
dc.subject muinaisjäännökset fi
dc.subject perinnebiotooppi fi
dc.subject kulttuurinen kestävyys fi
dc.title Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY28_2011_Kultt ... maakuntakaavoituksessa.pdf 2.347Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record