Inarijärven tilan kehittyminen vuosina 1960–2009

Show simple item record

dc.contributor.author Puro-Tahvanainen, Annukka fi
dc.contributor.author Aroviita, Jukka fi
dc.contributor.author Järvinen, Erkki A. fi
dc.contributor.author Kuoppala, Minna fi
dc.contributor.author Marttunen, Mika fi
dc.contributor.author Nurmi, Teemu fi
dc.contributor.author Riihimäki, Juha fi
dc.contributor.author Salonen, Erno fi
dc.date.accessioned 2012-10-03T09:05:33Z
dc.date.available 2012-10-03T09:05:33Z
dc.date.issued 2011 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3914-7 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37035
dc.description.abstract Inarijärvestä on olemassa kohtuullisen hyvin tutkimus- ja seurantatietoa usean vuosikymmenen ajalta, mikä antaa hyvät mahdollisuudet järven tilaa ja sen kehittymistä kuvaavien mittareiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Työssä pyrittiin löytämään tutkimus- ja seuranta-aineistoon perustuvia mittareita, jotka kuvaavat monipuolisesti Inarijärven tilaa ja käyttöä, etenkin järven yleisiä hydrologisia ja meteorologisia olosuhteita ja niiden kehittymistä (ilmastonmuutos), järveen tulevaa kuormitusta ja veden laatua, virkistyskäyttöä, rantavyöhykkeen eliöyhteisöjen tilaa, kalakantoja ja kalastusta sekä säännöstelykäytäntöä ja säännöstelyn vaikutuksia. Tavoitteena oli kuvata myös eri muuttujien välisiä vuorovaikutuksia. 2000-luvulla toteutetulla Inarijärven vesiluonnon tilan kannalta aikaisempaa paremmalla säännöstelykäytännöllä on parannettu virkistyskäytön olosuhteita kesällä ja osittain vähennetty säännöstelyn aiheuttamia haittoja rantavyöhykkeen eliöstöön. Vesistön tilan ja käytön kannalta eniten myönteisiä muutoksia on tapahtunut kalakannoissa. Punalihaisten petokalojen saaliit, yksikkösaaliit ja saaliskalojen koko ovat suurentuneet 2000-luvulla hyvän muikkukannan ja tuloksellisten istutusten ansiosta. Inarijärven hydrologisissa mittareissa on havaittavissa merkkejä ilmaston lämpenemisestä. Julkaisu tarjoaa kattavan yhteenvedon Inarijärven tilasta ja sen kehittymisestä viime vuosikymmeninä. Raportin tuloksia voidaan hyödyntää mm. säännöstelykäytännön ja kalaston hoidon kehittämisessä sekä matkailussa, opetuksessa ja yleisessä viestinnässä. Tarkastelu tukee myös vesienhoitotyötä, koska se auttaa ymmärtämään biologisten laatutekijöiden tilaan vaikuttavia tekijöitä ja selittämään syitä järven ekologisen tilan kehityssuunnille. Työssä kehitettyä lähestymistapaa ja mittareita voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös muissa vesistöissä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus & Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-3913-0 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 19/2011 fi
dc.subject järvet fi
dc.subject vesistöjen säännöstely fi
dc.subject vedenkorkeus fi
dc.subject vesistönkuormitus fi
dc.subject vedenlaatu fi
dc.subject ekologinen tila fi
dc.subject vesikasvillisuus fi
dc.subject pohjaeläimistö fi
dc.subject kalastus fi
dc.subject kalakannat fi
dc.subject virkistyskäyttö fi
dc.subject seuranta fi
dc.subject mittarit fi
dc.subject hydrologia fi
dc.subject Inarijärvi fi
dc.subject Lappi fi
dc.title Inarijärven tilan kehittyminen vuosina 1960–2009 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_19_2011_Inarijarven_tila_1960_2009.pdf 3.374Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record