Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015: Valtioneuvoston periaatepäätös. Programmet för genomförande av vattenvård 2010–2015: Statsrådets principbeslut

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37036

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY8_2011_Vesien ... v_vattenvard_2010-2015.pdf 4.311Mb PDF View/Open
Title: Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015: Valtioneuvoston periaatepäätös. Programmet för genomförande av vattenvård 2010–2015: Statsrådets principbeslut
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 8/2011
ISBN: 978-952-11-3874-4
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37036
Abstract: Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 vesienhoitosuunnitelmat seitsemälle vesienhoitoalueelle. Samalla se edellytti, että vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi laaditaan laajapohjaisena yhteistyönä vesienhoidon toteutusohjelma, jolla luodaan myös valmiuksia kauden 2016–2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelulle. Valtioneuvosto teki helmikuussa 2011 periaatepäätöksen vesienhoidon toteutusohjelmasta vuosille 2010–2015. Alueellisia toimia tarkennetaan valtakunnallisen toteutusohjelman pohjalta. Vesienhoidon toteutusohjelmaa on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa eri hallinnonalojen ja sidosryhmien kanssa. Toteutusohjelmassa käsitellään ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi eri toimialoilla tarvittavia toimia ja ohjauskeinoja sekä toteutuksen vastuutahoja. Toteutusohjelmassa käsitellään myös hallinnonalojen yhteisiä kärkihankkeita, joilla tuetaan vesienhoidon tehokasta toteutusta.
Subject: vesienhoito
ohjelmat
yhdyskunnat
maatalous
metsätalous
vesistöt
pohjavedet
teollisuus
kalankasvatus
turvetuotanto
turkisteollisuus
rahoitus
vastuu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record