Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015: Valtioneuvoston periaatepäätös. Programmet för genomförande av vattenvård 2010–2015: Statsrådets principbeslut

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-10-03T09:05:35Z
dc.date.available 2012-10-03T09:05:35Z
dc.date.issued 2011 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3874-4 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37036
dc.description.abstract Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 vesienhoitosuunnitelmat seitsemälle vesienhoitoalueelle. Samalla se edellytti, että vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi laaditaan laajapohjaisena yhteistyönä vesienhoidon toteutusohjelma, jolla luodaan myös valmiuksia kauden 2016–2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelulle. Valtioneuvosto teki helmikuussa 2011 periaatepäätöksen vesienhoidon toteutusohjelmasta vuosille 2010–2015. Alueellisia toimia tarkennetaan valtakunnallisen toteutusohjelman pohjalta. Vesienhoidon toteutusohjelmaa on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa eri hallinnonalojen ja sidosryhmien kanssa. Toteutusohjelmassa käsitellään ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi eri toimialoilla tarvittavia toimia ja ohjauskeinoja sekä toteutuksen vastuutahoja. Toteutusohjelmassa käsitellään myös hallinnonalojen yhteisiä kärkihankkeita, joilla tuetaan vesienhoidon tehokasta toteutusta. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 8/2011 fi
dc.subject vesienhoito fi
dc.subject ohjelmat fi
dc.subject yhdyskunnat fi
dc.subject maatalous fi
dc.subject metsätalous fi
dc.subject vesistöt fi
dc.subject pohjavedet fi
dc.subject teollisuus fi
dc.subject kalankasvatus fi
dc.subject turvetuotanto fi
dc.subject turkisteollisuus fi
dc.subject rahoitus fi
dc.subject vastuu fi
dc.title Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015: Valtioneuvoston periaatepäätös. Programmet för genomförande av vattenvård 2010–2015: Statsrådets principbeslut fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY8_2011_Vesien ... v_vattenvard_2010-2015.pdf 4.311Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record