Aterioiden ja asumisen valinnat kulutuksen ympäristövaikutusten ytimessä. ConsEnv-hankkeen loppuraportti

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37037

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_14_2011.pdf 3.782MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Aterioiden ja asumisen valinnat kulutuksen ympäristövaikutusten ytimessä. ConsEnv-hankkeen loppuraportti
Toimittaja(t): Saarinen, Merja; Kurppa, Sirpa; Nissinen, Ari; Mäkelä, Johanna
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 14/2011
ISSN: 1796-1637
ISBN: 978-952-11-3897-3
Tiivistelmä: Kulutuksen ilmastovaikutuksista noin kolmannes ja ravinnepäästöistä yli puolet aiheutuu syömästämme ruoasta. Asumisen ilmastovaikutus taas on noin 30 prosenttia. Aterioiden ja asumisen valinnat kulutuksen ympäristövaikutusten ytimessä -raportti pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen tarkastelemalla ruoan ja asumisen ympäristövaikutuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi suomalaisten kulutuksen ympäristökuormaan. Teos on Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen – esimerkkeinä elintarvikkeet ja asuminen -hankkeen loppuraportti. Raportti sisältää uutta tietoa kulutuksen ympäristövaikutuksista ja esittelee uuden tavan viestiä niistä. Ravitsemussuosituksista tutun lautasmallin avulla kerrotaan 30 erilaisen aterian ilmasto- ja rehevöittävät vaikutukset. Asumisen ympäristövaikutusten tarkastelussa keskityttiin erityisesti arkisten toimintatapojen merkitykseen, joiden yhteenlaskettu vaikutus on yllättävän suuri ja jotka on jokaisen mahdollista toteuttaa ilman suuria investointeja.
URI: http://hdl.handle.net/10138/37037
Päiväys: 2011
Avainsanat: ateriat
elintarvikkeet
elintarviketuotanto
kouluruokailu
ruoanvalmistus
ruokahuolto
alkutuotanto
asuminen
ympäristövaikutukset
ilmastovaikutukset
vesistövaikutukset
rehevöityminen
energiankulutus
elinkaarianalyysi


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot