Aterioiden ja asumisen valinnat kulutuksen ympäristövaikutusten ytimessä. ConsEnv-hankkeen loppuraportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37037

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_14_2011.pdf 3.782Mb PDF View/Open
Title: Aterioiden ja asumisen valinnat kulutuksen ympäristövaikutusten ytimessä. ConsEnv-hankkeen loppuraportti
Other contributor: Saarinen, Merja
Kurppa, Sirpa
Nissinen, Ari
Mäkelä, Johanna
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 14/2011
ISBN: 978-952-11-3897-3
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37037
Abstract: Kulutuksen ilmastovaikutuksista noin kolmannes ja ravinnepäästöistä yli puolet aiheutuu syömästämme ruoasta. Asumisen ilmastovaikutus taas on noin 30 prosenttia. Aterioiden ja asumisen valinnat kulutuksen ympäristövaikutusten ytimessä -raportti pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen tarkastelemalla ruoan ja asumisen ympäristövaikutuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi suomalaisten kulutuksen ympäristökuormaan. Teos on Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen – esimerkkeinä elintarvikkeet ja asuminen -hankkeen loppuraportti. Raportti sisältää uutta tietoa kulutuksen ympäristövaikutuksista ja esittelee uuden tavan viestiä niistä. Ravitsemussuosituksista tutun lautasmallin avulla kerrotaan 30 erilaisen aterian ilmasto- ja rehevöittävät vaikutukset. Asumisen ympäristövaikutusten tarkastelussa keskityttiin erityisesti arkisten toimintatapojen merkitykseen, joiden yhteenlaskettu vaikutus on yllättävän suuri ja jotka on jokaisen mahdollista toteuttaa ilman suuria investointeja.
Subject: ateriat
elintarvikkeet
elintarviketuotanto
kouluruokailu
ruoanvalmistus
ruokahuolto
alkutuotanto
asuminen
ympäristövaikutukset
ilmastovaikutukset
vesistövaikutukset
rehevöityminen
energiankulutus
elinkaarianalyysi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record