Vesistöjä ja vaaramaisemia – Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37039

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_22_2011.pdf 8.118Mb PDF View/Open
SY_22_2011_ERRA ... ttuuriympäristöohjelma.pdf 185.3Kb PDF View/Open
Title: Vesistöjä ja vaaramaisemia – Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma
Author: Elo, Tiina; Seppälä, Sirkka-Liisa
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 22/2011
ISBN: 978-952-11-3924-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37039
Abstract: Kemijärven kulttuuriympäristöohjelmassa luodaan katsaus kaupungin kulttuuriympäristön historialliseen kehitykseen ja esitellään perustiedot rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön nykytilanteesta. Ohjelmatyön päämääränä on tarjota tietoa kaavoituksen ja muun suunnittelun välineeksi sekä vahvistaa asukkaiden paikallisidentiteettiä ja tietoisuutta omasta ympäristöstään. Kirja toimii ympäristöhoidon opaskirjana. Samalla sillä on suuri merkitys kotiseudun lukukirjana ja arvokkaiden kohteiden tietopankkina. Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma on tehty Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen alueidenkäyttöyksikön hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeen toimesta yhteistyössä  Kemijärven kaupungin kanssa. Hankkeen on rahoittanut EU:n aluekehitysrahasto EAKR siihen liittyvine kansallisine rahoituksineen.
Description: Julkaisuun on lisätty korjaussivu (errata) 7.10.2015.
Subject: kulttuuriympäristö
kulttuurimaisema
kulttuurihistorialliset suojelukohteet
rakennusperintö
rakennettu ympäristö
muinaisjäännökset
ympäristöohjelmat
Kemijärvi
Lappi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record