Vesiympäristölle haitallisten teollisuus- ja kuluttaja-aineiden kartoitus (VESKA 1)

Show simple item record

dc.contributor.author Mannio, Jaakko fi
dc.contributor.author Mehtonen, Jukka fi
dc.contributor.author Londesborough, Susan fi
dc.contributor.author Grönroos, Mira fi
dc.contributor.author Paloheimo, Anna fi
dc.contributor.author Köngäs, Petrina fi
dc.contributor.author Kalevi, Kirsti fi
dc.contributor.author Erkomaa, Kirsti fi
dc.contributor.author Huhtala, Sami fi
dc.contributor.author Kiviranta, Hannu fi
dc.contributor.author Mäntykoski, Keijo fi
dc.contributor.author Nuutinen, Jari fi
dc.contributor.author Paukku, Raija fi
dc.contributor.author Piha, Henna fi
dc.contributor.author Rantakokko, Panu fi
dc.contributor.author Sainio, Pirjo fi
dc.contributor.author Welling, Leena fi
dc.date.accessioned 2012-10-03T09:05:59Z
dc.date.available 2012-10-03T09:05:59Z
dc.date.issued 2011 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3830-0 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37046
dc.description.abstract Projektissa kartoitettiin vesipuitedirektiivissä priorisoituja kuluttaja- ja teollisuuskäytössä olevia aineita kymmenen kaupungin yhdyskuntajätevesien puhdistamoilta lähtevässä jätevedessä, lietteessä sekä puhdistamojen alapuolisen vesiympäristön vedestä, sedimenteistä ja kaloista. Tiedot tutkittavien aineiden pitoisuuksista vesistöissä olivat puutteellisia tai olemattomia ennen kartoitusta. Tämän vuoksi oli tärkeätä tutkia pitoisuuksia niiden päästölähteillä, jätevedenpuhdistamoilta lähtevässä vedessä ja lietteessä. Näytteitä kerättiin 1-3 kertanäytettä kymmeneltä puhdistamolta. Tutkituista 29 aineesta 17 aineella korkein havainto oli alle kymmenen prosenttia pintaveden laatunormista (VOC-yhdisteitä ja pois käytöstä olevia POP-yhdisteitä). Laatunormi ylittyi lähinnä DEHP-ftalaatilla ja alkyylifenoleilla. Mono- ja dibutyylitinaa löytyi myös kaikissa tutkituissa kohteissa. Jätevedestä ei mitattu PAH- ja PBDE-yhdisteitä. Vesistöjen aineprofiili noudatteli samaa linjaa kuin havainnot jätevesistä. Pintavesinäytteistä löytyi mm. pesuaineissa ja maaleissa käytettyjä nonyylifenolietoksylaatteja. Etoksylaatteja oli enimmillään lähes saman verran kuin nonyyliryhmälle asetettu laatunormi. Myrkyllisempää hajoamistuotetta nonyylifenolia tai oktyylifenolia ei sen sijaan havaittu. Vain harvoja muita aineita havaittiin, mm. kloroformia ja 1,2-dikloorietaania alle 1 µg/l. Klassisia, jo käytöstä poistettuja torjunta-aineita kuten HCB, lindaani ja a-HCH sekä HCBD havaittiin erittäin pieniä määriä (<1 ng/l). Pintavesistä ei mitattu organotinayhdisteitä, ftalaatteja eikä PAH-yhdisteitä. Lietteistä ja pohjasedimenteistä löydettiin useita aineita, joiden pitoisuudet ylittivät tai olivat lähellä arvioituja haitattomia pitoisuustasoja. Näitä aineryhmiä olivat erityisesti orgaaniset tinayhdisteet. Muita jatkotutkimuksiin nousevia ryhmiä ovat ainakin PAH-yhdisteet, ftalaatit ja  bromatut difenyylieetterit. Kaloissa vain orgaaniset tinayhdisteet (TBT ja TPhT) ylittivät arvioidun haitattoman pitoisuustason. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 3/2011 fi
dc.subject kemikaalit fi
dc.subject teollisuuskemikaalit fi
dc.subject orgaaniset yhdisteet fi
dc.subject kloorifenolit fi
dc.subject PAH-yhdisteet fi
dc.subject tina fi
dc.subject haitalliset aineet fi
dc.subject ympäristömyrkyt fi
dc.subject vesipolitiikka fi
dc.subject direktiivit fi
dc.title Vesiympäristölle haitallisten teollisuus- ja kuluttaja-aineiden kartoitus (VESKA 1) fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY3_2011.pdf 3.285Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record