Metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutukset Suomessa

Show simple item record

dc.contributor.author Liski, Jari fi
dc.contributor.author Repo, Anna fi
dc.contributor.author Känkänen, Riina fi
dc.contributor.author Vanhala, Pekka fi
dc.contributor.author Seppälä, Jyri fi
dc.contributor.author Antikainen, Riina fi
dc.contributor.author Grönroos, Juha fi
dc.contributor.author Karvosenoja, Niko fi
dc.contributor.author Lähtinen, Katja fi
dc.contributor.author Leskinen, Pekka fi
dc.contributor.author Paunu, Ville-Veikko fi
dc.contributor.author Tuovinen, Juha-Pekka fi
dc.date.accessioned 2012-10-03T09:06:13Z
dc.date.available 2012-10-03T09:06:13Z
dc.date.issued 2011 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3840-9 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37051
dc.description.abstract Metsäbiomassan energiakäyttöä suunnitellaan lisättävän merkittävästi Suomessa. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida hakkutähteiden, kantojen ja harvennusten tähdepuun energiakäytön aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ilmakehään ja näiden päästöjen aiheuttama ilmastoa lämmittävä vaikutus. Hankkeessa huomioitiin metsäbiomassan korjuu- ja käyttöketjusta sekä metsän hiilivarastojen muutoksista johtuvat kasvihuonekaasupäästöt. Lisäksi hankkeessa arvioitiin metsäbiomassan energiakäytön aiheuttamat pienhiukkasvaikutukset. Metsäbiomassan energiakäytön aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ja ilmastovaikutukset arvioitiin sekä metsikkötasolla että koko Suomen tasolla. Metsikkötason tarkastelujen avulla haarukoitiin päästöjen ja ilmastovaikutusten vaihteluväli Suomessa. Koko Suomen tason laskelmien avulla arvioitiin tähän asti toteutuneen metsäbiomassan energiakäytön sekä suunnitellun käytön lisäyksen vaikutukset Suomen metsien hiilitaseeseen ja Suomen kasvihuonekaasupäästöihin. Pienhiukkasvaikutukset arvioitiin metsäbioenergian korjuu- ja käyttöketjun tasolla Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Metsäbiomassan energiakäytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmastovaikutuksia verrattiin fossiilisten polttoaineiden käytön päästöihin ja vaikutuksiin sadan vuoden aikana. Suomen tason laskelmissa tarkasteltiin jo toteutuneen ja suunnitellun metsäbiomassan energiakäytön lisäämisen vaikutuksia Suomen kasvihuonekaasutaseeseen ja metsien hiilinieluun vuosina 2000-2025. Tuloksista tehtiin johtopäätöksiä, jotka koskivat 1) metsäbiomassan energiakäytön tehokkuutta energiantuotannon päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, 2) metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutusten vähentämismahdollisuuksia sekä 3) metsäbiomassan energiakäytön päästöjen ja ilmastovaikutusten huomioimista ilmastopolitiikan taustalla olevissa laskentajärjestelmissä ja -säännöissä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 5/2011 fi
dc.subject metsät fi
dc.subject hakkuutähteet fi
dc.subject bioenergia fi
dc.subject biomassa fi
dc.subject energiakäyttö fi
dc.subject energiantuotanto fi
dc.subject ilmastovaikutukset fi
dc.subject hiilitase fi
dc.subject kasvihuonekaasut fi
dc.subject päästöt fi
dc.title Metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutukset Suomessa fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY5_2011_netti.pdf 3.973Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record