Merimetson kasvistovaikutukset Suomenlahden saaristossa 1998–2010

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37053

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_20_2011.pdf 3.585Mb PDF View/Open
Title: Merimetson kasvistovaikutukset Suomenlahden saaristossa 1998–2010
Author: Ryttäri, Terhi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2011
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 20/2011
ISBN: 978-952-11-3916-1
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37053
Abstract: Merimetso on Itämeren piirissä ja Suomen rannikolla voimakkaasti levittäytyvä pesimälintu, jonka kannan kehitystä on Suomessa alusta alkaen seurattu tarkasti. Tässä 1998-2010 tehdyssä selvityksessä arvioidaan merimetsoyhdyskuntien vaikutusta pesimäsaartensa kasvistoon. Merimetsojen vaikutus saarten kasvistoon on osittain samanlaista kuin lokkien. Ne lannoittavat oleskelualueitaan hyvin voimakkaasti, paikoin niin, etteivät edes lintuluodoille tyypilliset typensuosijajäkälät kestä lantakuormitusta. Lanta leviää sadevesien mukana samalla laimentuen kallioiden rakoihin ja juotteihin, joissa kukoistavat lintuluodoille luonteenomaiset merisauniot, ruoholaukat ja keltamaksaruohot. Osa putkilokasvilajistosta hyötyy lannoituksesta, osalle se on haitta. Selvimmin ylimääräisestä lannoituksesta kärsivät happamilla mailla viihtyvät varpukasvit ja kataja. Puuvartiset kasvit kärsivät myös merimetsojen aiheuttamista mekaanisista vaurioista, sillä merimetsot katkovat oksat pesänrakennustarpeiksi. Merimetsojen vaikutus saarten kasvistoon poikkeaa lokkien vaikutuksista selvimmin siinä, että ne eivät kalansyöjinä levitä kasvien siemeniä saarelta toiselle. Puuvartisten, typpeä karttavien kasvilajien hävitessä saarilta, ravinteisuutta suosivien lajien osuus kasvaa.
Subject: merimetsot
pesintä
vaikutukset
ympäristövaikutukset
kasvillisuus
kasvisto
saaristot
luodot
Suomenlahti


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record