Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37056

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_29_2011.pdf 6.544Mb PDF View/Open
Title: Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt
Editor: Kauppila, Päivi; Räisänen, Marja Liisa; Myllyoja, Sari
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2011
Belongs to series: Suomen ympäristö 29/2011
ISBN: 978-952-11-3942-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37056
Abstract: Suomeen on viime vuosina avattu merkittäviä uusia kaivoksia (Suurikuusikko, Talvivaara), toimivien kaivosten tuotantoa lisätään ja useita kaivosprojekteja on käynnissä. Kaivostoiminta on teollisuudenala, joka tuottaa tarpeellisia raaka-aineita mm. metalli-, kemian- ja paperiteollisuudelle, maataloudelle sekä lukuisille muille toimialoille. Kaivostoiminta vaikuttaa vääjäämättömästi ympäristöönsä. Kielteisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisy edellyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT, Best Available Techniques) soveltamista kaivannais-toimintaan malminetsinnästä ja kaivoksen suunnittelusta alkaen – läpi toiminnan elinkaaren – kaivoksen sulkemiseen ja jälkihoitoon asti. Julkaisussa tarkastellaan metallimalmikaivosten ympäristönäkökohtia kaikissa toiminnan elinkaaren vaiheissa kattaen lainsäädännön, toimintaan liittyvät päästöt ja ympäristövaikutukset tarvittavat ympäristöselvitykset sekä menetelmät ja tekniikat päästöjen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Julkaisussa esitetään ratkaisumalleja Suomen olosuhteisiin soveltuvista metallimalmi-kaivannaissektorin parhaista ympäristökäytännöistä. Julkaisu on kirjoitettu yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston,Kaivannaisteollisuus ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Julkaisu on tarkoitettu sekä toiminnanharjoittajien, lupa- ja valvontaviranomaisten että alan konsulttien käytettäväksi kaivostoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja toiminnan päättämisessä.
Subject: kaivokset
kaivostoiminta
kaivosteollisuus
kaivannaisteollisuus
malminlouhinta
elinkaari
paras käytettävissä oleva tekniikka
päästöt
jätteet
sulkeminen
ympäristövaikutukset
ympäristövahingot
ympäristöhaitat
ympäristökysymykset
ympäristöselvitykset
ympäristöjohtaminen
ympäristönsuojelu
lainsäädäntö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record