Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor.editor Kauppila, Päivi fi
dc.contributor.editor Räisänen, Marja Liisa fi
dc.contributor.editor Myllyoja, Sari fi
dc.date.accessioned 2012-10-03T09:06:24Z
dc.date.available 2012-10-03T09:06:24Z
dc.date.issued 2011 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3942-0 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37056
dc.description.abstract Suomeen on viime vuosina avattu merkittäviä uusia kaivoksia (Suurikuusikko, Talvivaara), toimivien kaivosten tuotantoa lisätään ja useita kaivosprojekteja on käynnissä. Kaivostoiminta on teollisuudenala, joka tuottaa tarpeellisia raaka-aineita mm. metalli-, kemian- ja paperiteollisuudelle, maataloudelle sekä lukuisille muille toimialoille. Kaivostoiminta vaikuttaa vääjäämättömästi ympäristöönsä. Kielteisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisy edellyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT, Best Available Techniques) soveltamista kaivannais-toimintaan malminetsinnästä ja kaivoksen suunnittelusta alkaen – läpi toiminnan elinkaaren – kaivoksen sulkemiseen ja jälkihoitoon asti. Julkaisussa tarkastellaan metallimalmikaivosten ympäristönäkökohtia kaikissa toiminnan elinkaaren vaiheissa kattaen lainsäädännön, toimintaan liittyvät päästöt ja ympäristövaikutukset tarvittavat ympäristöselvitykset sekä menetelmät ja tekniikat päästöjen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Julkaisussa esitetään ratkaisumalleja Suomen olosuhteisiin soveltuvista metallimalmi-kaivannaissektorin parhaista ympäristökäytännöistä. Julkaisu on kirjoitettu yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston,Kaivannaisteollisuus ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Julkaisu on tarkoitettu sekä toiminnanharjoittajien, lupa- ja valvontaviranomaisten että alan konsulttien käytettäväksi kaivostoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja toiminnan päättämisessä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-3941-3 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 29/2011 fi
dc.subject kaivokset fi
dc.subject kaivostoiminta fi
dc.subject kaivosteollisuus fi
dc.subject kaivannaisteollisuus fi
dc.subject malminlouhinta fi
dc.subject elinkaari fi
dc.subject paras käytettävissä oleva tekniikka fi
dc.subject päästöt fi
dc.subject jätteet fi
dc.subject sulkeminen fi
dc.subject ympäristövaikutukset fi
dc.subject ympäristövahingot fi
dc.subject ympäristöhaitat fi
dc.subject ympäristökysymykset fi
dc.subject ympäristöselvitykset fi
dc.subject ympäristöjohtaminen fi
dc.subject ympäristönsuojelu fi
dc.subject lainsäädäntö fi
dc.title Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_29_2011.pdf 6.544MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot