Hämeen ympäristö muutoksessa: Kaksikymmentä vuotta ympäristön huippututkimusta Valkea-Kotisen alueella

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37057

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_34_2011.pdf 7.470Mb PDF View/Open
Title: Hämeen ympäristö muutoksessa: Kaksikymmentä vuotta ympäristön huippututkimusta Valkea-Kotisen alueella
Other contributor: Vuorenmaa, Jussi
Arvola, Lauri
Rask, Martti
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2011
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 34/2011
ISBN: 978-952-11-3958-1
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37057
Abstract: Hämeenlinnan Evolla Valkea-Kotisen ympäristön yhdennetyn seurannan (YYS) alueella on tehty vuodesta 1987 lähtien tiivistä ja monipuolista ekosysteemin tutkimusta ja seurantaa. Valkea-Kotisen alue kuuluu YK:n Euroopan Talouskomission (UNECE) ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen alaiseen seurantaohjelmaan, missä seurataan ja ennustetaan erityisesti kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden sekä muiden ympäristömuutosten (mm. ilmastonmuutoksen) pitkän aikavälin vaikutuksia ekosysteemeihin. Valkea-Kotisen alue kuuluu myös Suomen pitkäaikaisen ekologisen tutkimuksen verkostoon (FinLTSER), ja on ollut sen myötä tarkastelualueena Suomen luonnon tuottamien ekosysteemipalvelujen haavoittuvuutta ja ihmisen sopeutumismahdollisuuksia selvittäneessä Euroopan Unionin Life+ -ohjelman VACCIA-hankkeessa vuosina 2009–2011. Eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen tiiviillä yhteistyöllä Valkea-Kotisen YYS-alueelta on kertynyt yli 20 vuoden ajalta kansainvälisesti mittava ja tieteellisesti arvokas tutkimus- ja seuranta-aineisto ekosysteemin eri osa-alueilta. Tässä julkaisussa esitetään, millaisia vaikutuksia ja pitkäaikaismuutoksia ilman epäpuhtauslaskeuma sekä ilmaston vaihtelut ovat aiheuttaneet Valkea-Kotisen alueen metsien tilaan, veden laatuun ja vesieliöstöön, sekä maaperään ja pohjaveteen. Lisäksi arvioidaan, kuinka alueen ilmasto sekä ilman epäpuhtauskuormitus tulevat muuttumaan tulevaisuudessa, ja millaisia vaikutuksia niillä tulee olemaan alueen eri ekosysteemeille.
Subject: ilman saastuminen
ilmastonmuutokset
kaukokulkeutuminen
laskeumat
ympäristövaikutukset
ympäristöntutkimus
ympäristön tila
seuranta
ekosysteemit
metsät
maaperä
pohjavesi
järvet
vedenlaatu
vesieläimistö
Valkea-Kotinen
Häme


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record