Hämeen ympäristö muutoksessa: Kaksikymmentä vuotta ympäristön huippututkimusta Valkea-Kotisen alueella

Show simple item record

dc.contributor.editor Vuorenmaa, Jussi fi
dc.contributor.editor Arvola, Lauri fi
dc.contributor.editor Rask, Martti fi
dc.date.accessioned 2012-10-03T09:06:26Z
dc.date.available 2012-10-03T09:06:26Z
dc.date.issued 2011 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3958-1 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37057
dc.description.abstract Hämeenlinnan Evolla Valkea-Kotisen ympäristön yhdennetyn seurannan (YYS) alueella on tehty vuodesta 1987 lähtien tiivistä ja monipuolista ekosysteemin tutkimusta ja seurantaa. Valkea-Kotisen alue kuuluu YK:n Euroopan Talouskomission (UNECE) ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen alaiseen seurantaohjelmaan, missä seurataan ja ennustetaan erityisesti kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden sekä muiden ympäristömuutosten (mm. ilmastonmuutoksen) pitkän aikavälin vaikutuksia ekosysteemeihin. Valkea-Kotisen alue kuuluu myös Suomen pitkäaikaisen ekologisen tutkimuksen verkostoon (FinLTSER), ja on ollut sen myötä tarkastelualueena Suomen luonnon tuottamien ekosysteemipalvelujen haavoittuvuutta ja ihmisen sopeutumismahdollisuuksia selvittäneessä Euroopan Unionin Life+ -ohjelman VACCIA-hankkeessa vuosina 2009–2011. Eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen tiiviillä yhteistyöllä Valkea-Kotisen YYS-alueelta on kertynyt yli 20 vuoden ajalta kansainvälisesti mittava ja tieteellisesti arvokas tutkimus- ja seuranta-aineisto ekosysteemin eri osa-alueilta. Tässä julkaisussa esitetään, millaisia vaikutuksia ja pitkäaikaismuutoksia ilman epäpuhtauslaskeuma sekä ilmaston vaihtelut ovat aiheuttaneet Valkea-Kotisen alueen metsien tilaan, veden laatuun ja vesieliöstöön, sekä maaperään ja pohjaveteen. Lisäksi arvioidaan, kuinka alueen ilmasto sekä ilman epäpuhtauskuormitus tulevat muuttumaan tulevaisuudessa, ja millaisia vaikutuksia niillä tulee olemaan alueen eri ekosysteemeille. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-3957-4 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 34/2011 fi
dc.subject ilman saastuminen fi
dc.subject ilmastonmuutokset fi
dc.subject kaukokulkeutuminen fi
dc.subject laskeumat fi
dc.subject ympäristövaikutukset fi
dc.subject ympäristöntutkimus fi
dc.subject ympäristön tila fi
dc.subject seuranta fi
dc.subject ekosysteemit fi
dc.subject metsät fi
dc.subject maaperä fi
dc.subject pohjavesi fi
dc.subject järvet fi
dc.subject vedenlaatu fi
dc.subject vesieläimistö fi
dc.subject Valkea-Kotinen fi
dc.subject Häme fi
dc.title Hämeen ympäristö muutoksessa: Kaksikymmentä vuotta ympäristön huippututkimusta Valkea-Kotisen alueella fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_34_2011.pdf 7.470Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record