Synthesis of lignano-9,9'-lactones and rearrangement studies

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, kemian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry, Laboratory of Organic Chemistry en
dc.contributor.author Raffaelli, Barbara fi
dc.date.accessioned 2012-10-04T08:36:56Z
dc.date.available 2012-10-24 fi
dc.date.available 2012-10-04T08:36:56Z
dc.date.issued 2012-11-03 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-8281-8 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37066
dc.description.abstract Lignans are found as naturally occurring compounds in plants, and also as metabolites in mammals. Due to their biological activity, lignans have attracted the interest of scientists from different areas like food chemistry, synthetic chemistry, and clinical chemistry. The research is very active, as evident by the number of publications related to this subject that are published annually. The present work focuses on the chemistry of certain classes of lignan, namely lignano-9,9'-lactones and their rearranged products. The literature review is based on the synthesis of lignano-9,9'-lactones and 7'-OH-lignano-9,9'-lactones. Both racemic and asymmetric protocols appeared as from year 2000 have been extensively reviewed. In addition, the literature concerning the rearrangement reaction of 7'-OH-lignano-9,9'-lactones have been discussed. The experimental section presents the development of a stereoselective synthesis to obtain 7'-hydroxylignanolactones. Subsequently, the known rearrangement reactions affecting hydroxylignanolactones are discussed. The stereochemistry of certain lignanolactones is a core part of this work and the findings of this study allowed the revision of certain controversial data found in the literature. For the first time, the X-ray structures of 7'-OH-lignano-9,9'-lactones were obtained. In addition, the synthesis of possible lignan metabolites is also presented. A summary of the available 1H NMR data for selected (7'S)- and (7'R)-OH-lignano-9,9'-lactones and for various lignano-9,7'-lactone stereoisomers has been made available in the Appendix section. en
dc.description.abstract Lignaanit ovat mielenkiintoinen ihmisen terveyteen vaikuttavien aineiden ryhmä, joita esiintyy luonnossa kasveissa, erityisesti hedelmissä ja vihanneksissa. Lignaaneihin kohdistuva tieteellinen mielenkiinto johtuu niiden moninaisista rakennevariaatioista, ja ennen kaikkea niiden monista biologisista vaikutuksista. Lignaanien perusrakenne koostuu kahdesta fenyylipropaaniyksiköstä, jotka ovat sitoutuneet toisiinsa C-C -sidoksella propaaniyksikköjen keskihiilien kautta. Rakenteellista monimuotoisuutta aiheuttavat muut C-C sidokset, hapetusasteen vaihtelut, ja sekä alifaattisiin että aromaattisiin hiiliatomeihin kiinnittyneet erilaiset substituentit. Kasvikunta käyttää lignaaneja sienten ja hyönteisten torjuntaan. Ajankohtaisempaa on lignaanien merkitys liittyen ihmisen terveyteen. Kirjallisuudessa on raportoitu syövän vastaisista, antioksidatiivisista, anti-inflammatorisista ja apoptoottisista vaikutuksista sekä virusten torjunnasta. Suurta mielenkiintoa ovat herättäneet ihmisistä löytyneet lignaanit, jotka ovat muodostuneet elimistön aineenvaihdunnan tuloksena ravinnon mukana nautituista kasvilignaanerista. Näillä uusilla enterolignaaneilla on havaittu suojaavaa vaikutusta moninaisia terveyden haittatiloja kohtaan, kuten eturauhas-, rinta-, suoli- ja muut syövät, sydän- ja verisuonitaudit, aivotaudit, menopaussioireet ja osteoporoosi. Enterolignaanien rakenne muistuttaa endogeenisen 17beta-estradiolihormonin rakennetta, ja enterolignaanien sitoutuminen tapahtuukin estrogeenireseptorin kautta. Enterolignaanit luetaan kuuluviksi kasviestrogeenijohdannaisiin. Ensimmäiset löydetyt enterolignaanit olivat enterolaktoni ja enterodioli. Mielenkiinto on myös noussut enterolignaanien prekursoreita kohtaan, joista yksi tärkeimpiä on 7'-hydroksimatairesinoli. Kun tämä tutkimustyö aloitettiin, ilmeni ettei tätä lignaaniluokkaa (7'-hydroksilignano-9,9'-laktonit) oltu kovin syvällisesti tutkittu, ja ettei mitään stereoselektiivistä menetelmää oltu kehitetty näiden optisesti aktiivisten molekyylien syntetisoimiseksi. Lisäksi kävi ilmeiseksi, että kirjallisuudessa annetut tiedot näiden yhdisteiden ominaisuuksista olivat ristiriitaisia tai puuttuivat kokonaan. Tämän vuoksi tässä väitöskirjatyössä erääksi päätavoitteeksi tuli kehittää yleinen stereoselektiivinen synteesimenetelmä 7'-hydroksilignanolaktonien valmistamiseksi. Näin voitiin valmistaa useita ao. yhdisteitä. Käyttäen, ensimmäistä kertaa, röntgendiffraktiomäärityksiä voitiin esittää varma absoluuttinen konfiguraatiorakenne erinäisille luonnon lignaaneille, ja tietyissä tapauksissa korjata aikaisemmin esitettyjä virheellisiä rakenteita. Synteesimenetelmää optimoitaessa havaittiin odottamattomia sivureaktioita, joiden selvittämiseksi tutkittiin tarkemmin hydroksilignanolaktonien toisiintumisia emäksisissä olosuhteissa. Tällöin löydettiin joukko mielenkiintoisia reaktiopolkuja joiden reaktiomekanismit selvitettiin mm. käyttäen isotooppileimattuja yhdisteitä ja 8-metyylilignaanijohdannaista. Lignaanien aineenvaihdunta ihmisen elimistössä on vielä suureksi osaksi epäselvää, mutta alustavien tutkimusten mukaan elimistössä on havaittu myös uudenlaisia enterolignaanirakenteita, joiden selvittämiseksi on tässä työssä syntetisoitu laaja uusien lignaanimetaboliittien joukko. Näitä yhdisteitä käytetään uusien enterolignaanien identifioimiseen sekä yhdisteiden biologisen aktiivisuuden testaukseen. Yhdistekirjaston laatiminen johti useiden uusien lignano-9,9'-laktonien ja vastaavien diolien synteesien kehittämiseen. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-8280-1 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: 2012 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject organic Chemistry fi
dc.title Synthesis of lignano-9,9'-lactones and rearrangement studies en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Kolehmainen, Erkki fi
dc.ths Francis, George W. fi
dc.opn Snyder, Scott A. fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
synthesi.pdf 858.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record