Toiminnalliset matematiikkatuokiot alkuopetuksen erityisluokassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos fi
dc.contributor.author Leino, Linda fi
dc.date.accessioned 2012-10-04T12:00:42Z
dc.date.available 2012-10-04T12:00:42Z
dc.date.issued 2012-10-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37087
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). fi
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). en
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). sv
dc.description.abstract Tutkimus on alkuopetuksen erityisluokan matematiikkaan suunnattu opetuskokeilu, jonka tarkoituksena on selvittää minkälaisen vastaanoton toiminnalliset matematiikkatuokiot saavat erityisoppilaiden keskuudessa. Tutkimuksen on tarkoitus selvittää, miten erityisluokkalaiset onnistuvat tehtävien ratkaisemisessa, sekä riittääkö erityisoppilaiden mielenkiinto, motivaatio ja kärsivällisyys tehtävien suorittamiseen. Tutkielma koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä esitetään katsaus opetuskokeilun teoriaperustaan, ja jälkimmäisessä syvennytään itse opetuskokeiluun ja sen tuomiin tuloksiin. Teoriaperustassa käsitellään matemaattista ajattelua, opetusta, oppimista ja opetustilanteita, erityisesti konkreettista ja toiminnallista työskentelyä. Osuudessa pohditaan myös motivaation merkitystä, sekä käsitellään alkuopetusta ja luokkamuotoista erityisopetusta. Teoriaperustan lopuksi esitellään muutamia aihetta sivuavia tutkimuksia. Opetuskokeilu on tutkimusmenetelmältään toimintasuuntautunut ja empiirinen toimintatutkimus. Tutkimuksen kohteena on peruskoulun oppimisen laajoja erityisvaikeuksia kuntouttavan erityisluokan yhdeksän oppilasta. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oppilailla ilmeni eriasteisia erityisoppilaille tyypillisiä haasteita oppimisen sekä keskittymisen ja tarkkaavaisuuden suuntaamisen suhteen. Oppilaille pidettiin ensimmäisen luokan kevätlukukaudella kaksi matematiikkatuokiota siten, että ensimmäisessä tuokiossa tehtiin toiminnallisia matemaattisia tehtäviä kolmen hengen ryhmissä ja toisessa tuokiossa tehtiin tehtäviä kahden kanssani. Tuokioihin on pyritty valitsemaan oppilaiden mielenkiinnon herättäviä, toiminnallisia tehtäviä, jotka poikkeavat tavallisella matematiikan tunnilla tehtävistä tehtävistä. Tehtäviä valitessa on myös huomioitu oppilaiden luokka-aste. Oppilaat suoriutuivat sekä ryhmätehtävistä että yksin tehtävistä tehtävistä hyvin ja tekivät tehtäviä motivoituneesti. Tutkimuksessa päädyin siihen tulokseen, että matematiikkatuokioiden käyttäminen osana matematiikanopetusta erityisluokilla on suositeltavaa, mikäli resursseja niiden pitämiseen löytyy. Tehtävät on valittava huolella, jotta keskittymishäiriöistä ja oppimisvaikeuksista kärsivät oppilaat eivät turhaudu tai hermostu. Tehtävät eivät saa olla liian helppoja tai liian vaikeita, ja niiden on säilytettävä erityisoppilaan huomio. Toiminnalliset tehtävät selkeästi sopivat erityisluokan matematiikkatuokioihin, mutta motivoidakseen oppilaita enemmän, ne saisivat olla vieläkin tämän tutkimuksen tehtäviä mielenkiintoisempia. Etenkin erityisluokalla matematiikkatuokioiden tulisi mielestäni olla säännöllinen lisä matematiikantunteihin, jotta niistä muodostuisi toimiva osa erityisoppilaan rutiinia. fi
dc.language.iso fi fi
dc.title Toiminnalliset matematiikkatuokiot alkuopetuksen erityisluokassa fi
dc.type.ontasot Pro gradu -työ fi
dc.subject.discipline Matematiikan opettajan koulutus fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record