Eleen evankeliumi : Liturgiset eleet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Jumalanpalveluksen oppaissa eleiden tehtävän ja merkityksen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Käytännöllisen teologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Practical Theology en
dc.contributor Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, Institutionen för praktisk teologi sv
dc.contributor.author Laurinkari, Leena
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201210059345
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37092
dc.description.abstract Tutkimustehtäväni on selvittää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Jumalanpalveluksen oppaista ilmenevä käsitys liturgisista eleistä. Näkökulmani eleisiin on oppaiden eleille antama tehtävä ja merkitys. Lähdeaineistoni on neljä jumalanpalveluksen opasta: Päiväjumalanpalveluksen opas 1971, Jumalanpalveluksen opas 1984 sekä Palvelkaa Herraa iloiten -Jumalanpalveluksen oppaat 2000 ja 2009. Tutkimukseni on kirjallisen lähdeaineiston laadullinen systemaattinen analyysi, johon olen liitänyt myös pienen määrällisen analyysin eleisiin liittyvistä maininnoista oppaissa. Rituaalisia eleitä pidetään ihmisen uskonnollisen käyttäytymisen vanhimpina elementteinä. Jumalanpalveluksen elekieli muotoutuu monimutkaisen symbolikielen sisällä ja, siksi sitä kutsutaan symbolikieleksi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusuudistuksen monet tavoitteet liittyvät symbolien käyttöön ja symboliviestintään Osa kultillisista eleistä on hyvin universaaleja ja ikiaikaisia. Yhtenäisen jumalanpalveluksen muoto on synnyttänyt kristillisen kirkon oman liturgian ja eleiden käytön tradition. Eleiden käytön tapa ja määrä on seurannut yleistä liturgian arvostusta. Maailmanlaajuinen kristillisen liturgian uudistamisen käännekohta oli Vatikaanin toinen kirkolliskokous (1963-1965). Sen synnyttämän liikehdinnän vaikutus ulottuu Suomeen edelleen. Kaikki neljä opasta ovat kulloinkin voimassaolevan kirkolliskokouksen hyväksymän kirkkokäsikirjan kommentaareja. Oppaan koulutuksellinen ja kasvatuksellinen tehtävä kasvaa opas oppaalta ja samalla niiden kohderyhmä laajenee. Se missä ensimmäinen opas on halunnut rajoittaa toimintatapojen mielivaltaa, uusin opas rohkaisee antamaan mielelle valtaa. Oppaissa ei pohdita oppaiden ohjeiden velvoittavuutta tai sitovuutta. Eleiden määrä on kasvanut. Eleiden määrän kasvu painottuu liturgin eleisiin. Eleiden määrä on lisääntynyt eniten ehtoollisrukouksen aikana. Vuoden 1984 oppaan maininta liturgin yhdestä eleestä laajenee oppaassa 2009 yhdeksään eleeseen. Vuorotervehdyksen eleen ja rauhantoivottamisen eleen mainitaan kuvaavan keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Ristiriitaisen viesti välittyy siitä, että niiden eleiden tekemiseen ohjeistetaan vain liturgia. Olisi harhaanjohtavaa antaa ymmärtää, että oppailla olisi yhteinen tai yhtenäinen ymmärrys merkityskokonaisuudesta. Olen jäsentänyt eleiden merkitystä muun muassa tarkastelemalla eleiden käytölle kirjattuja vaatimuksia, toiveita ja perusteluja. Tarkastelen eleiden merkitystä liturgisessa käytössä neljänä merkitystasona. Ensimmäinen merkitystaso on teologinen. Eleiden käytöltä edellytetään oppaissa ankkuroitumista teologiseen ja liturgiseen perustaan. Toinen on hengellinen. Eleiden merkitys hengellisessä elämässä tulee esiin oppaan vaatimuksessa siitä, että liturgisten eleiden käytön tulee auttaa seurakuntaa syventymään uskon aarteisiin. Kolmas merkitystaso on yhteisöllinen. Opas painottaa, että symboliviestinnän tulee edistää seurakunnan keskinäistä yhteyttä. Viides on esteettinen. Eleiden käytön esteettisen merkityksen käsittely ei nouse lähdeaineiston maininnoista vaan niiden puutteesta. Lähdeaineistoni ei yhdistä estetiikkaa liturgiseen gestiikkaan, mutta tutkimuskirjallisuudessa se ilmenee monin tavoin. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Eleen evankeliumi : Liturgiset eleet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Jumalanpalveluksen oppaissa eleiden tehtävän ja merkityksen näkökulmasta fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Practical Theology en
dc.subject.discipline Käytännöllinen teologia fi
dc.subject.discipline Praktisk teologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201210059345

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
eleeneva.pdf 2.291Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record