Physics Concept Maps : Analysis on Coherent Knowledge Structures in Physics Teacher Education

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för fysik sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physics, opettajankoulutus en
dc.contributor.author Nousiainen, Maija fi
dc.date.accessioned 2012-10-08T06:09:34Z
dc.date.available 2012-10-16 fi
dc.date.available 2012-10-08T06:09:34Z
dc.date.issued 2012-10-26 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-8079-1 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37109
dc.description.abstract In physics teacher education the use of graphical knowledge-representation tools like concept maps are often used because they are known to support the formation of organised knowledge. It is widely assumed that certain structural characteristics of concept maps can be connected to the usefulness of content. In order to study this relationship, the concept maps made by pre-service physics teachers are examined here. The design principles of the concept maps are based on quantitative experiments and modelling as the basic procedures in physics concept formation. The approach discussed here is informed by the recent cognitively oriented ideas of knowledge organisation around basic knowledge-organisation patterns and how they form the basis of more complex concept networks. The epistemic plausibility of justifications written in links is evaluated by using a four-level classification introduced here. The new method generalises and widens the existing approaches which use concept maps in representing the learners knowledge, and which also use concept maps for research purposes. Therefore, this thesis presents some novel theoretical constructs for analysis and discusses empirical results by using these new constructs at length, in order to show the advantages which the new theoretical aspects offer. Modelling of the data shows that such a concept-mapping technique supports students conceptual understanding. Also their usefulness in making plans for teaching is identified through modelling the flux of information which the relational structure of the map represents. en
dc.description.abstract Fysiikan opettajankoulutuksen keskeisimpiä tavoitteita on tarjota opettajaksi opiskeleville työkaluja jäsentyneen tietorakenteen kehittämiseen. Tiedon graafisesta esittämisestä (esimerkiksi käsitekartan avulla) on useiden tutkimusten perusteella todettu olevan apua fysiikan tietorakenteiden jäsentämisessä. Käsitekarttojen hyötyjä on tutkittu paljon, mutta niiden traditionaalinen käyttötapa (propositionaalisen tiedon esittäjinä) ei ole suoraan sovellettavissa fysiikan opettajankoulutuksessa. Tämä tutkimus esittelee uuden teoreettisen viitekehyksen käsitekarttojen analyysille ja tarkastelee empiirisiä tuloksia, jotka osoittavat uuden menetelmän tarjoamat edut. Käsitekarttojen rakentamisperiaatteita on tässä tutkimuksessa muokattu siten, että käsitteiden väliseen linkkiin vaaditaan yksittäisen linkkisanan sijasta kuvaus kvantitatiivisesta kokeesta tai mallista. Tutkimuksen lähestymistapa perustuu viimeaikaiseen, kognitiivisesti orientoituneeseen tutkimukseen, jonka mukaisesti monimutkaisetkin tietoverkostot voidaan paloitella peruspalasiin. Käsitekarttojen analyysissa on nojauduttu näkemykseen, jonka mukaan tietyt tietorakenteen piirteet voidaan suoraan liittää sisällön käytettävyyteen ja hyödyllisyyteen. Tämän yhteyden osoittamiseksi tutkimuksessa on analysoitu fysiikan opettajaopiskelijoiden käsitekarttojen rakennetta ja sisältöä. Käsitekartan rakennetta analysoidaan graafiteorian menetelmin ja käsitteiden välisten linkkien (kokeet ja mallit) episteemistä uskottavuutta voidaan arvioida tämän tutkimuksen puitteissa kehitetyllä neliportaisella asteikolla. Uusi analyysimenetelmä yleistää ja laajentaa aikaisempia käsitekarttojen käyttötapoja tiedon esittämisessä ja toisaalta myös niiden tutkimustarkoituksissa. Kerättyä dataa mallintamalla voidaan osoittaa, että käsitekarttojen käyttäminen tukee opiskelijoiden käsitteellistä ymmärtämistä. Samoin käsitekarttojen hyödyllisyys opetuksen suunnittelun tukena havaittiin käsitekarttojen esittämän informaatiovuon avulla. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-8078-4 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia: Maija Nousiainen, 2012, Report Series in Physics. 0356-0961 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject fysiikka fi
dc.title Physics Concept Maps : Analysis on Coherent Knowledge Structures in Physics Teacher Education en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Koponen, Ismo fi
dc.opn Adúriz-Bravo, Agustín fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
physicsc.pdf 843.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record