Maahanmuuttajien yrittäjyys Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-272-315-4
Title: Maahanmuuttajien yrittäjyys Suomessa
Alternative title: Immigrants' entrepreneutship in Finland
Author: Joronen, Tuula
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin kaupungin tietokeskus
Date: 2012-11-17
Language: fin
Belongs to series: Tutkimuksia - Helsingin kaupungin tietokeskus - URN:ISSN:1455-724X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-272-315-4
http://hdl.handle.net/10138/37114
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The purpose of the study was to examine the development of entrepreneurial activities amongst immigrants, the factors affecting this development and the success of businesses in Finland. The study examines the opportunity structures that Finland has offered immigrants as well as factors affecting the offering of entrepreneurship, such as motives towards entrepreneurship and the resources of immigrants. The study is based on many types of materials. The analysis of the operating environment and the development of the number and structure of entrepreneurial activities of immigrants are based on statistics and previous studies. Differences affecting the entrepreneurial activities of immigrants from different regions and different nationalities, the prevalence of forced entrepreneurship and the success of entrepreneurial activities in terms of employment and survival of companies were studied using register data. Motives for entrepreneurship, methods of operation and success in terms of financial livelihood were studied by means of questionnaires and interviews. A central finding of this study is that while forced entrepreneurship is more common than average among immigrant entrepreneurs, they have succeeded in finding employment and staying in business as commonly as entrepreneurs from the Finnish original population. Although shutting down the business is linked with a higher risk of unemployment among immigrant entrepreneurs than among Finnish entrepreneurs, entrepreneurship has been a channel for finding employment for some immigrants as well. The methods of operation of immigrant entrepreneurs were quite similar to those of Finnish entrepreneurs. The differences found were related more to the situation of immigration and the choice of business sector than to the ethnic culture of immigrant entrepreneurs. Keywords: Immigrant, entrepreneur, forced entrepreneurship, ethnic resources, ethnic market.Tutkimus käsittelee maahanmuuttajien yritystoiminnan kehitystä Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla Tutkimuksessa tarkastellaan ensinnäkin niitä mahdollisuusrakenteita, joita Suomi on maahanmuuttajayrittäjille eri aikoina tarjonnut 1980-luvulta lähtien aina 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppuun. Toiseksi, tarkastellaan yrittäjyyden tarjontaan vaikuttavia tekijöitä kuten maahanmuuttajien yrittäjyysmotiiveja ja resursseja. Ja kolmanneksi, selvitetään yritystoiminnan onnistumista maahanmuuttajien työllistäjänä. Tutkimuksessa verrataan maahanmuuttajayrittäjiä myös suomalaiseen kantaväestöön kuuluviin yrittäjiin ja pohditaan sitä, poikkeavatko nämä yrittäjät jollain perustavanlaatuisella tavalla toisistaan. Tutkimuksessa tuli esiin, että pakkoyrittäjyys, eli yrittäjäksi ryhtyminen muiden työllistymismahdollisuuksien puuttuessa, on maahanmuuttajayrittäjien keskuudessa keskimääräistä yleisempää. Pakkoyrittäjyyden yleisyydestä huolimatta maahanmuuttajayrittäjät ovat onnistuneet pysymään työllisinä ja pitämään yrityksensä toiminnassa yhtä yleisesti kuin suomalaiseen kantaväestöön kuuluvat yrittäjät. Yritystoiminnasta luopumiseen on maahanmuuttajayrittäjillä liittynyt suurempi työttömäksi jäämisen riski kuin suomalaisilla yrittäjillä, mutta osalle maahanmuuttajista yrittäjyys on toiminut myös väylänä palkkatyöhön. Maahanmuuttajayrittäjien toimintatavat olivat melko samanlaisia kuin suomalaisten yrittäjien. Molemmat hyödynsivät yritystoiminnassaan aktiivisesti sukulaisista ja tuttavista muodostuneita sosiaalisia verkostojaan. Sikäli kuin eroja oli, ne liittyivät enemmän maahanmuuttotilanteeseen ja yrittäjien toimialavalintoihin kuin maahanmuuttajayrittäjien etniseen kulttuuriin. Asiasanat: Maahanmuuttaja, yrittäjä, pakkoyrittäjyys, etniset resurssit, etniset markkinat.
Subject: yhteiskuntapolitiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record