Obesity, physical activity and cardiorespiratory fitness in young adulthood : Studies in Finnish twins

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8343-3
Title: Obesity, physical activity and cardiorespiratory fitness in young adulthood : Studies in Finnish twins
Author: Mustelin, Linda
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Hjelt-instituutti
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Hjelt-institutet
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute, Department of Public Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-11-17
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8343-3
http://hdl.handle.net/10138/37175
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Background: Obesity is one of the leading causes of ill-health in the Western world, and physical inactivity is a known risk factor for obesity. Obesity as well as physical activity and cardiorespiratory fitness are influenced by both genetic and environmental factors. However, whether they share the same genetic vs. environmental etiology has rarely been studied. Aims: To explore the relative contributions of genetic and environmental factors on body mass index (BMI), waist circumference, physical activity and cardiorespiratory fitness, to explore whether physical activity modifies the relative contribution of genetic factors on BMI and waist circumference and to assess the effects of obesity on cardiorespiratory fitness and expression of genes of mitochondrial oxidative phosphorylation in young adult twins. Subjects: 4,798 twins born in 1975 - 1979 (FinnTwin16 cohort) and followed up from the ages of 16 to 23 - 27 years; two subsamples of the FinnTwin16 cohort: one consisting of 24 monozygotic (MZ) pairs concordant and discordant for obesity and the other consisting of 152 MZ and DZ (dizygotic) twin pairs selected to represent a wide range of intra-pair differences in BMI; 1,294 twins born in 1983 - 1987 and followed up from the ages of 11 - 12 to 20 - 25 years (FinnTwin12 cohort). Measures: Cohorts: Self-reported height, weight and waist circumference, a physical activity index calculated from the product of self-reported physical activity intensity, duration and frequency, the Baecke physical activity questionnaire. Subsamples: Measured height, weight and waist circumference, measured body composition and insulin sensitivity, cardiorespiratory fitness, gene expression in adipose tissue. Results: Physical activity decreased the influence of genetic factors on BMI and waist circumference. The association between sports activity and obesity and of that between sports activity and cardiorespiratory fitness was largely due to genetic factors influencing both traits. Genetic factors contributed significantly to individual differences in physical activity, with genetic factors explaining between 41% and 64% of the variance in four physical activity indexes. Acquired obesity was associated with poor cardiorespiratory fitness and lowered transcript levels of genes involved in mitochondrial function in adipose tissue. Conclusions: The influence of genetic factors on obesity measures was smaller in physically active subjects as compared to inactive subjects indicating a geneenvironment association between physical activity and genes predisposing to obesity. This suggests that the individuals at greatest genetic risk for obesity would benefit most from physical activity. Genetic factors influence both would benefit most from physical activity. Genetic factors influence both physical activity and obesity traits and explain a major part of their relationships. Acquired obesity causes poor cardiorespiratory fitness, insulin resistance and downregulation of genes involved in mitochondrial function.Tausta: Lihavuus on yksi merkittävimpiä kansanterveydellisiä ongelmia länsimaissa, ja liikunnan puutteen tiedetään olevan lihavuuden tärkeä riskitekijä. Sekä perinnölliset että ympäristöperäiset tekijät vaikuttavat lihavuuden syntyyn, liikuntatottumuksiin ja kestävyyskuntoon. Ei kuitenkaan tiedetä, missä määrin lihavuuden, liikunnan ja kunnon yhteydet selittyvät yhteisillä perinnöllisillä tai ympäristöperäisillä tekijöillä. Tavoitteet: Tutkia perinnöllisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden suhteellista vaikutusta painoindeksiin, vyötärönympärykseen, liikuntaan ja kestävyyskuntoon, tutkia muokkaako liikunta perinnöllisten tekijöiden suhteellista osuutta painoindeksiin ja vyötärönympärykseen ja tutkia lihavuuden vaikutusta kestävyyskuntoon ja mitokondrioiden enrgiantuottoon liittyvien geenien ilmentymiseen nuorilla aikuisilla kaksosilla. Tutkimushenkilöt: 4 798 vuosina 1975 - 1979 syntynyttä kaksosta (Nuorten kaksosten terveystutkimus eli FinnTwin16-kohortti), joita seurattiin 16-vuotiaista 23 - 27-vuotiaiksi; kaksi FinnTwin16-kohortin alaotosta: toisessa oli 24 samamunaista kaksosparia, joista osalla oli merkittävä parinsisäinen painoero ja osa oli samanpainoisia, ja toisessa 152 sama- ja erimunaista kaksosparia jotka oli valikoitu niin, että parinsisäiset painoerot olivat laajasti edustettuina; 1 294 vuosina 1983 - 1987 syntynyttä kaksosta (Kaksosten kehitys ja terveys -tutkimus eli FinnTwin12-kohortti) joita seurattiin 11 - 12-vuotiaista 20 25-vuotiaiksi. Mittaukset: Kohortit: Itseraportoitu pituus, paino ja vyötärönympärys, itseraportoidun liikunnan rasittavuuden ja määrän perusteella laskettu liikuntaindeksi, Baecken liikuntakysely. Alaotokset: Mitattu pituus, paino ja vyötärönympärys, mitattu kehonkoostumus ja insuliiniherkkyys, kestävyyskunto, geenien ilmentyminen rasvakudoksessa. Tulokset: Liikunta vähensi perinnöllisten tekijöiden vaikutusta painoindeksiin ja vyötärönympärykseen. Urheilun ja lihavuuden käänteinen yhteys samoin kuin urheilun ja kestävyyskunnon yhteys selittyivät suurelta osin yhteisillä perinnöllisillä tekijöillä. Perinnölliset tekijät olivat merkittäviä yksilöiden välisten liikuntaerojen selittäjinä: ne selittivät 41 - 64 % neljän liikuntaindeksin yksilöiden välisestä vaihtelusta. Lihavuus oli yhteydessä heikentyneeseen kestävyyskuntoon ja alentuneeseen mitokondrioiden toimintaan liittyvien geenien ilmentymiseen rasvakudoksessa. Päätelmät: Perinnöllisten tekijöiden vaikutus lihavuuteen oli pienempi paljon liikkuvilla kuin liikkumattomilla yksilöillä, mikä viittaa geeni-ympäristöinteraktioon liikunnan ja lihomiselle altistavien geenien välillä. Näin ollen ne yksilöt, joilla on suurin perinnöllinen alttius lihoa, hyötyvät eniten liikunnasta. Perinnölliset tekijät vaikuttavat sekä liikuntaan että lihavuuteen liittyviin suureisiin ja selittävät suuren osan niiden välisistä yhteyksistä. Lihavuus heikentää kestävyyskuntoa, lisää insuliiniresistenssiä ja aiheuttaa mitokondrioiden toimintaan liittyvien geenien vaimennussäätelyä.
Subject: medicine
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
obesity.pdf 1.022Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record