Työyhteenliittymä kilpailuoikeuden kahleissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.author Lapila, Sampo fi
dc.date.accessioned 2012-10-12T09:25:10Z
dc.date.available 2012-10-12T09:25:10Z
dc.date.issued 2012-10-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37209
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). fi
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). en
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). sv
dc.description.abstract Tutkielmassa käsitellään rakennusurakan toteuttamiseksi muodostettavia työyhteenliittymiä ja niiden kilpailuoikeudellisia edellytyksiä. Työyhteenliittymien perustamisen ongelmia ovat muun muassa kilpailuoikeuden rajaama, samalla tuotantoportaalla olevien yritysten horisontaalinen yhteistyö. Pääasiallisina sääntelylähteinä kilpailuoikeudessa ovat kotimainen kilpailulaki sekä EU:n tasolla sopimus Euroopan unionin toiminnasta. Keskeisinä ongelmina yritysten välisessä yhteistyössä ovat yhteistyön rajaaminen siten, että työyhteenliittymä voidaan perustaa kilpailuoikeudellisten säännösten sallimalla tavalla. Tutkielmassa käsitellään aluksi yhteenliittymien kannalta olennainen kilpailuoikeudellinen säännöstö. Kilpailuoikeuden harmonisoinnin vuoksi oikeuden sisältö muodostuu toisaalta kotimaisesta lainsäädännöstä ja toisaalta EU:n säädöksistä sekä komission ja tuomioistuinten ratkaisuista. Sen vuoksi tutkielmassa on käyty läpi useita EU:n tuomioistuinten ja komission kilpailuoikeudellisia ratkaisuja. Täsmällisesti työyhteenliittymiin liittyvien ratkaisujen vähäisen määrän vuoksi aihetta on lähestytty muiden alojen vastaavien ratkaisujen kautta. Työyhteenliittymän perustamiseen kuuluvat esisopimus tai aiesopimus tarjouksentekovaiheessa. Varsinainen yhteenliittymissopimus tehdään silloin, kun tarjouskilpailu on jo yhteenliittymään osallistuvien yritysten tiedossa. Urakkasopimusta eivät kuitenkaan solmi yksittäiset yritykset, vaan työyhteenliittymä. Perustamisvaiheen laadittaviin sopimuksiin kuuluvat myös kattavat salassapitosopimukset, urakan laajuudesta riippuen. Tutkielmassa päähuomio on työyhteenliittymän kilpailuoikeudellisten edellytysten selvittämisessä. Sallittua yritysten yhteistoimintaa on pyritty hahmottamaan myös vertaamalla työyhteenliittymää itsenäisiin yhteisyrityksiin sekä muihin yhteistoiminnan muotoihin. Koska yhteenliittymä rajautuu luonnollisesti tarjouskartelliin, kartelleja selvitetään oikeuskäytännön ja lainsäädännön avulla. Kilpailuoikeuden kieltämiä menettelyjä ovat muun muassa kartellit, jotka voivat kattaa monenlaista kiellettyä toimintaa. Myös markkinoiden jakaminen tulee kysymykseen kilpailuoikeuden kieltämänä toimintana. Kilpailuoikeuden tarkoituksena on turvata toimiva kilpailu ja lopulta saattaa kilpailusta koituva hyöty kuluttajien eduksi. Yhteenliittymän tiukan sääntelyn vuoksi on voitu havaita, että yhteenliittymän käyttökelpoisuus on vähentynyt. Kilpailun turvaaminen on voinut vaikuttaa tavoitteensa vastaisella tavalla yhteenliittymän käyttöä vähentäen. fi
dc.language.iso fi fi
dc.title Työyhteenliittymä kilpailuoikeuden kahleissa fi
dc.type Thesis fi
dc.type.ontasot Pro gradu -työ fi
dc.type.dcmitype text fi
dc.subject.discipline Velvoiteoikeus fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record