Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Tilaajan selvitysvelvollisuus aliurakoitsijoita ja vuokratyövoimaa käytettäessä

Show full item record

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/37210
Vie RefWorksiin
Title: Tilaajan selvitysvelvollisuus aliurakoitsijoita ja vuokratyövoimaa käytettäessä
Author: Ahtela, Meri
Contributor: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Thesis level:
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan tilaajavastuulain mukaista tilaajan selvitysvelvollisuutta
aliurakoitsijoita ja vuokratyövoimaa käytettäessä. Tutkielman painopiste on rakennusala.
Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettu laki tuli voimaan 1.1.2007. Tilaajavastuulain tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta tilanteissa, joissa käytetään alihankintaa ja vuokratyövoimaa. Tavoitteen saavuttamiseksi työn tilaajalle on säädetty selvitysvelvollisuus koskien sopimuskumppanin edellytyksiä hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa.
Tutkielmassa esitellään tilaajavastuulain kannalta merkittäviä yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Arvioitavana on myös tilaajavastuulain vaikutukset osapuolten väliseen sopimukseen. Tilaajavastuulaki on ulkopuolisen työvoiman käyttöön kohdistuvaa erityissääntelyä. Tutkielmassa esitellään tilaajavastuulain kannalta merkittävät ulkopuolisen työvoiman muodot aliurakointi ja vuokratyö. Tilaajavastuulain valmistelun taustalla oli osaltaan pelko Euroopan unionin laajentumisen myötä Suomeen tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden valvonnan tehokkuudesta. Täten tutkielmassa käsitellään myös ulkomaalaisen työvoiman käyttöä.
Tilaajavastuulain pääasiallisena tavoitteena on harmaan talouden torjuminen. Tutkielmassa
esitellään harmaata taloutta yhteiskunnallisena ilmiönä ja erityisesti rakennusalaa koskevana ilmiönä. Tuon myös esille tilaajavastuulain lisäksi muita jo toteutettuja ja suunnitteilla olevia toimia harmaan talouden kitkemiseksi.
Tutkielmassa esitellään yksityiskohtaisesti tilaajavastuulain sisältöä ja lain säätämiseen
johtaneita syitä sekä tavoitteita. Lopuksi arvioidaan tilaajavastuulain vaikutuksia sekä esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamaa laajaa selvitystä lain toimivuudesta.
Description: Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).
URI: http://hdl.handle.net/10138/37210
Date: 2012-10-12
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account