Tilaajan selvitysvelvollisuus aliurakoitsijoita ja vuokratyövoimaa käytettäessä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.author Ahtela, Meri fi
dc.date.accessioned 2012-10-12T09:25:12Z
dc.date.available 2012-10-12T21:00:10Z
dc.date.issued 2012-10-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37210
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). fi
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). en
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). sv
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan tilaajavastuulain mukaista tilaajan selvitysvelvollisuutta aliurakoitsijoita ja vuokratyövoimaa käytettäessä. Tutkielman painopiste on rakennusala. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettu laki tuli voimaan 1.1.2007. Tilaajavastuulain tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta tilanteissa, joissa käytetään alihankintaa ja vuokratyövoimaa. Tavoitteen saavuttamiseksi työn tilaajalle on säädetty selvitysvelvollisuus koskien sopimuskumppanin edellytyksiä hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa. Tutkielmassa esitellään tilaajavastuulain kannalta merkittäviä yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Arvioitavana on myös tilaajavastuulain vaikutukset osapuolten väliseen sopimukseen. Tilaajavastuulaki on ulkopuolisen työvoiman käyttöön kohdistuvaa erityissääntelyä. Tutkielmassa esitellään tilaajavastuulain kannalta merkittävät ulkopuolisen työvoiman muodot aliurakointi ja vuokratyö. Tilaajavastuulain valmistelun taustalla oli osaltaan pelko Euroopan unionin laajentumisen myötä Suomeen tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden valvonnan tehokkuudesta. Täten tutkielmassa käsitellään myös ulkomaalaisen työvoiman käyttöä. Tilaajavastuulain pääasiallisena tavoitteena on harmaan talouden torjuminen. Tutkielmassa esitellään harmaata taloutta yhteiskunnallisena ilmiönä ja erityisesti rakennusalaa koskevana ilmiönä. Tuon myös esille tilaajavastuulain lisäksi muita jo toteutettuja ja suunnitteilla olevia toimia harmaan talouden kitkemiseksi. Tutkielmassa esitellään yksityiskohtaisesti tilaajavastuulain sisältöä ja lain säätämiseen johtaneita syitä sekä tavoitteita. Lopuksi arvioidaan tilaajavastuulain vaikutuksia sekä esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamaa laajaa selvitystä lain toimivuudesta. fi
dc.language.iso fi fi
dc.title Tilaajan selvitysvelvollisuus aliurakoitsijoita ja vuokratyövoimaa käytettäessä fi
dc.type Thesis fi
dc.type.ontasot Pro gradu -työ fi
dc.type.dcmitype text fi
dc.subject.discipline Velvoiteoikeus fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record