Skattebehandlingen av partiell delning

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Eklund, Ann-Marie
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508062714
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37215
dc.description.abstract Av kommersiella och skattemässiga skäl är det ibland lönsamt att omorganisera verksamheten i ett samfund genom företagsarrangemang. Partiella delningar kan utnyttjas i dessa arrangemang eftersom man kan åstadkomma företagshelheter som det är lättare att arbeta med. Partiella delningar är även ofta ett försteg till generationsskifte och försäljning. Andra orsaker till partiella delningar är att lätta på nettoförmögenheten i bolag och göra en senare överlåtelse mera förmånlig. Partiell delning kan även utnyttjas koncerninternt för centralisering av verksamheten. Bestämmelserna i den inhemska lagstiftningen om partiell delning bygger på fusionsdirektivet. Fusionsdirektivet sattes i kraft i och med Finlands medlemskap i EU. Bestämmelsen om partiell delning implementerades i NSL år 2007. Partiell delning innebär att ett aktiebolag utan att det upplöses överför en eller flera verksamhetsgrenar som sådana till ett eller flera aktiebolag och lämnar åtminstone en verksamhetsgren kvar i det överlåtande bolaget. Lagen om beskattning av näringsverksamhet förutsätter vid partiell delning att: Ägarna samt deras andelar förblir samma efter arrangemanget, som vederlag ges gamla eller nya aktier och ifall ett penningvärde erhålls som vederlag får detta motsvara högst 10 procent av aktiernas värde, att en verksamhetsgren överlåts utan upplösning och likvidationsförfarande av bolaget och att åtminstone en verksamhetsgren stannar kvar i det överlåtande bolaget. Den förutsättning som skapat mest tolkningssvårigheter och praktiska problem är att den överlåtande egendomen skall bilda en verksamhetsgren dvs. en ur organisatorisk synpunkt oberoende verksamhet, dvs. en enhet som kan fungera på egen hand. Då begreppet verksamhetsgren genom implementering av fusionsdirektivets bestämmelser om företagsarrangemang togs med i NSL kom begreppet att tolkas strikt och bokstavsenligt men senare har man övergått till en mera medgörlig och praktiskt orienterad tolkningslinje. Det är skäl att även uppmärksamma att en partiell delning också bör ha andra kommersiella motiv än enbart skattemässiga fördelar. Annars är risken att arrangemanget anses som skattekringgående enligt NSL 52 h §. I fall förutsättningarna för partiell delning som ställs i NSL 52 c. 2 § uppfylls kan kontinuitet i beskattningen tillämpas och det överlåtande bolaget anses inte upplösas vid beskattningen. Vid beskattningen av delägarna i det överlåtande bolaget betraktas inte heller utbytet av aktier mot aktier i det övertagande bolaget som överlåtelse av aktier. Således inträder inga omedelbara skattekonsekvenser vid omstruktureringstillfället. Kontinuiteten gagnar såväl bolaget som delägaren eftersom beskattningen förflyttas till en senare tidpunkt. sv
dc.language.iso sv
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Skattebehandlingen av partiell delning sv
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Fiscal law en
dc.subject.discipline Finanssioikeus fi
dc.subject.discipline Finansrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062714

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Skattebehandlingen av partiell delning_02.pdf 665.1Kb PDF View/Open
Skattebehandlingen av partiell delning_0,2.pdf 665.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record