Sopimaton käytös irtisanomisperusteena

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.author Lehtinen, Petra fi
dc.date.accessioned 2012-10-13T12:00:13Z
dc.date.available 2012-10-13T21:00:09Z
dc.date.issued 2012-10-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37229
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). fi
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). en
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). sv
dc.description.abstract Tutkielmassa käsitellään työsopimuksen irtisanomista työntekijän sopimattoman käytöksen perusteella. Tut-kielmassa hahmotetaan oikeuskäytäntöön perustuen sitä tasoa ja niitä arviointiin vaikuttavia seikkoja, joissa irtisanomiskynnys on työntekijän sopimattoman käytöksen perusteella katsottu ylittyneen. Työntekijän sopimaton käytös voi ilmetä usealla eri tavalla, kuten voimasanojen käyttönä, väkivallalla uhkaamisella tai väkivallan käyttämisellä, epärehellisyydellä sekä työvelvoitteiden vastaisella menettelyllä. Sopimaton käytös voi kohdistua työtovereihin, esimieheen tai ulkopuolisiin kuten asiakkaisiin. Työntekijä voi syyllistyä työsopimuksen irtisanomiseen oikeuttavaan sopimattomaan käytökseen työtehtävissään mutta myös vapaa-ajalla. Työnantajalle on asetettu velvollisuudeksi toiminnallaan pyrkiä edistämään suhteitaan työntekijöihinsä sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Tähän velvollisuuteen kuulu myös hyvän työilmapiirin syntymistä edistävät toimet. Lisäksi työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla esiintyvään epäasialliseen käytökseen ja työntekijöiden välisiin eripuraisuuksiin. Työnantajalla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta irtisanoa työntekijä n työsopimusta sopimattoman käytöksen perusteella, ellei työntekijälle ole varoituksella annettu mahdollisuutta korjata menettelyään. Lisäksi työnantajan on ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin työtehtäviin. Mikäli sopimaton käytös ilmentää kuitenkin niin vakava työntekijän työsuhteeseen liittyvää rikkomusta, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei työnantajalla ole velvollisuutta antaa varoitusta tai selvittää mahdollisuutta työntekijän uudelleen sijoittamiseksi. Irtisanomisperusteen arviointiin vaikuttavat monet eri tekijät. Irtisanominen edellyttää aina asiallista ja painavaa syytä. Lisäksi irtisanomisperusteen laillisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuutena. Sopimaton käytös irtisanomisperusteena on käsitteenä laaja-alainen ja sen alle voidaan lukea useita erilaisia työntekijän käyttäytymisen ilmenemismuotoja. Koska irtisanomistilanteet eroavat aloittain ja työpaikoittain, on tutkielmassa selvitetty yleisellä tasolla irtisanomisperusteen olemassaoloon vaikuttavia tekijöitä ja esitetty tilanteita, joissa irtisanomiskynnys on tai ei ole ylittynyt työntekijän sopimattoman käytöksen perusteella. fi
dc.language.iso fi fi
dc.title Sopimaton käytös irtisanomisperusteena fi
dc.type Thesis fi
dc.type.ontasot Pro gradu -työ fi
dc.type.dcmitype text fi
dc.subject.discipline Työoikeus fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record