Uskonnot, aatteet ja Jumalan rakkaus : Zacharias Topeliuksen romaani Tähtien turvatit ja sen kontekstit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8296-2 http://hdl.handle.net/10138/37247
Title: Uskonnot, aatteet ja Jumalan rakkaus : Zacharias Topeliuksen romaani Tähtien turvatit ja sen kontekstit
Author: Inkala, Anna-Kaisa
Other contributor: Innanen, Tapani
Saarinen, Risto
Lappalainen, Päivi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Ekumeniikka
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-11-23
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8296-2
http://hdl.handle.net/10138/37247
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This research presents and analyzes author Zacharias Topelius' (1818-1898) ideas about religions, ideologies and God's love in a historical novel "Planeternas skyddslingar" (Tähtien turvatit) and connects the novel with different contexts. This research also examines the novel's message concerning the transition in which society and also the national Lutheran church were in the 1880´s. The research is interdisciplinary, including theology, literature research, and philosophy. Previous research about Topelius is presented as well. In this study we examine Lutheran theology and the relationship to other religions. A difference is made between Lutheranism during the Reformation and Lutheran orthodoxy. We examine the significance of Sweden's seventeenth-century Queen Christina, who was an important starting point for Topelius to write the novel. We also look at women's rights in the novel. Through the characters we examine the religious and social status of women, women as active members in the religious field and questions dealing with their education. A fresh aspect deals with the theory of shame and the theory of Kierkegaard's existential stages, both of which are new in research on Topelius. The principal method in this research is systematic analysis. With regard to theological analysis, important concepts include God, message, divine dispensation, eschatology, religions, belief and love. This research looks at three major world religions: Christianity, Judaism and Islam. Within Christianity we examine its Lutheran, Roman Catholic and Reformed branches. Popular beliefs and superstition are also examined in the novel. Alongside systematic analysis, a vehicle in this research is the theory of contexts, which is used in literature research and historical research. This research shows that this last one of Topelius' novels saw daylight in the midst of a theological crisis. The Lutheran tendency in the novel is connected to the genre of tendency novel. This research shows that Topelius did not stand for Lutheran orthodoxy. Instead he gave special value to Luther's Large and Small Catechisms, and one can find theology of the Reformation widely throughout the novel. Topelius makes a difference between human love and God's divine love. A message of divine love is central in the novel, where we find love and service connected to one another. The final solution represents Lutheran doctrine. Moreover, a reader can see that the negative attitude towards the Catholic Church is alleviated in the end of the novel, as emphasis is put on the faith common to all Christians. This gives the idea that the church of Christ is one.Väitöskirja selvittää kirjailija Zacharias Topeliuksen (1818-1898) käsitykset uskonnoista, aatteista ja Jumalan rakkaudesta historiallisessa romaanissa "Planeternas skyddslingar" (Tähtien turvatit) ja liittää romaanin erilaisiin konteksteihin. Samalla annetaan käsitys siitä millaisen sanoman teos sisälsi oman aikansa, 1880-luvun, yhteiskunnallis-kirkollisessa murroksessa. Tutkimus on monitieteinen ja sisältää teologiaa, kirjallisuudentutkimusta ja filosofiaa. Aikaisempi Topelius-tutkimus tuodaan esiin. Väitöskirjassa tarkastellaan Topelius-tutkimuksessa kokonaan uutena alueena teoksen luterilaista teologiaa ja romaanin suhdetta muihin uskontoihin. Tutkimuksessa erotetaan Lutherin ajan luterilaisuus myöhemmästä luterilaisuudesta. Esiin nostetaan kuningatar Kristiina, joka oli tärkeä lähtökohta Topeliukselle itselleen teoksen kirjoittamisessa. Tutkimus koskee myös teoksen naisaatetta. Henkilöhahmojen pohjalta analysoidaan naisen uskonnollista ja yhteiskunnallista asemaa, naisia toimijoina uskonnollisessa kentässä sekä koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi käsitellään häpeä-teoriaa ja Kierkegaardin eksistenssitasojen teoriaa, mikä on uutta Topelius-tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen päämetodina on systemaattinen analyysi. Tutkimuksen teologista analyysia koskevat pääkäsitteet ovat: Jumala, ilmoitus, johdatus, eskatologia, uskonnot, usko ja rakkaus. Tutkimukseen sisältyviä eri uskontoja ovat kolme suurta maailmanuskontoa: kristinusko, juutalaisuus ja islam. Kristinuskoa edustavat luterilaisuus, katolisuus ja reformoidut. Lisäksi tutkitaan romaanin kansanuskomuksia ja taikauskoa. Metodina systemaattisen analyysin rinnalla hyödynnetään kirjallisuudentutkimuksessa ja historiatieteissä käytettyä kontekstualisointia. Väitöskirja osoittaa, että Topeliuksen viimeinen romaani syntyi teologisen murroksen keskellä. Ilmenee, että Topelius ei kannattanut Lutherin aikaa seurannutta puhdasoppisuuden teologiaa. Erityisen arvon Topeliuksen ajattelussa sai Luther ja hänen kirjoittamansa Vähä ja Iso katekismus, mutta uskonpuhdistusajan teologiaa esiintyi myös laajemmin hänen romaanissaan. Jumalan rakkaus on teoksen keskeinen sanoma, jossa rakkaus ja lähimmäisen palvelu liittyvät toisiinsa. Romaanin lopussa teoksen kielteinen näkemys katolisesta kirkosta lieventyy ja tilalle on tullut yhteiskristillisyyden painotus.
Subject: teologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
inkala_vaitoskirja.pdf 1.356Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record