Depression, Poor Sleep Quality, and Stress : Associations with Insulin Resistance, Insulin Secretion and the Metabolic Syndrome in Individuals without Type 2 Diabetes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8373-0
Title: Depression, Poor Sleep Quality, and Stress : Associations with Insulin Resistance, Insulin Secretion and the Metabolic Syndrome in Individuals without Type 2 Diabetes
Author: Pyykkönen, Antti-Jussi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, psykologia
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-11-17
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8373-0
http://hdl.handle.net/10138/37274
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The number of people suffering from type 2 diabetes (T2D) and related diseases is expected to rise to epidemic levels by the year 2030. Estimates indicate that 366 million individuals worldwide and more than 500 000 in Finland - roughly 10-16% of adult men and 7-11% of women - have T2D. Furthermore, an undefined, yet vast, number of individuals are at increased risk for T2D and pre-diabetes. Insulin resistance (IR) and deficiency in insulin secretion are the two main features of T2D. This thesis focuses on these two components. In addition, this thesis focuses on the metabolic syndrome (MetS) which refers to a cluster of aberrations of metabolic origin that increases one s risk for T2D. Along with the estimated world-wide increase in the prevalence of T2D, there exists a strong need to identify factors that may render an individual susceptible to the disease. T2D is multifactorial in origin and is thought to arise from a combination of genetic and environmental factors. This thesis focuses on depression, poor sleep quality and stressful life events as plausible environmental factors that may increase one s risk for T2D. The thesis aims to contribute to the surprisingly scanty and elusive literature on the role of these environmental psychosocial risk factors by testing (a) their associations with IR, insulin secretion and/or the MetS; and (b) whether antidepressant medication contributes to associations of depressive symptoms with IR and the MetS; and c) whether these associations depict individuals without manifest or latent T2D. These study questions were addressed in the Prevalence, Prediction and Prevention of Diabetes, the PPP-Botnia Study, comprising 5208 participants (2443 men and 2765 women). These study participants underwent a detailed clinical examination, including an oral glucose tolerance test in conjunction with which, they self-reported their depressive symptoms, sleep quality and exposure to stressful life events. The results showed that depressive symptoms (Study I); poor sleep quality, as reflected in subjective sleep complaints of sleep apnea, insomnia and daytime sleepiness (Study II); and stressful life events particularly events related to finance and work and the accumulation of stressful life events in any domain of stress (Study IV) were associated with a higher likelihood of IR. In addition, depressive symptoms and stressful life events were associated with the MetS (Studies III JA IV). No evidence was found to support the association of psychosocial factors with deficient insulin secretion (Studies I, II JA IV) or that the use of antidepressant medication drove associations of depressive symptoms with IR and the MetS (Studies I III). These associations depicted men and women without manifest or latent T2D (Studies I-IV) as well as men and women whose glucose tolerance was within a normoglycemic range (Study II). The findings of this thesis thus suggest that depressive symptoms, poor sleep quality and stressful life events are associated with a higher likelihood of IR and having the MetS, but are not associated with indices of deficient insulin secretion. In addition, these associations characterise individuals without manifest or latent T2D. Overall, the findings, though cross-sectional, seem to suggest that psychosocial factors increase one s risk for T2D by way of increasing one s risk for IR. The findings of this thesis implicate that strategies aiming to reduce depression, improve poor sleep quality and alleviate stress in individuals without T2D may offer an additional tool in diabetes prevention.Tämän väitöstutkimuksen mukaan depressio-oireiden ja stressin lievittäminen sekä unen laadun parantaminen voi ennaltaehkäistä tyypin 2 diabetesta. Väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että psykologiset tekijät ovat yhteydessä tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin henkilöillä, jotka eivät kärsi todetusta tai piilevästä tyypin 2 diabeteksesta. Koska tyypin 2 diabetes ja sen aiheuttamat liitännäissairaudet ovat maailmanlaajuisten ennusteiden mukaan kasvamassa epidemiaksi vuoteen 2030 mennessä, tarve tunnistaa sairaudelle altistavia tekijöitä on ilmeinen. On arvioitu, että 366 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti ja yli 500 000 ihmistä Suomessa, eli noin 10–16% aikuisista miehistä ja 7–11 % naisista, sairastaa tyypin 2 diabetesta. Insuliiniresistenssi (IR) ja heikentynyt insuliinin tuotanto ovat tyypin 2 diabeteksen pääpiirteitä. Tässä väitöstutkimuksessa on keskitytty tutkimaan näitä kahta pääpiirrettä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin metabolista oireyhtymää, joka koostuu aineenvaihdunnallisista poikkeamista ja diabeteksen vaaratekijöistä, jotka lisäävät vaaraa sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tutkittavien joukko koostui 5208 henkilöstä, jotka osallistuivat sokerirasitustestiin osana PPP-Botnia (Prevalence, Prediction and Prevention of diabetes; Diabeteksen Esiintyvyys, Ennustettavuus ja Ennaltaehkäisy) -projektia. Tutkimuksen yhteydessä tutkittavat raportoivat depressio-oireistaan, unenlaadustaan sekä heitä kohdanneista stressaavista elämäntapahtumista. Tulokset osoittivat, että depressio-oireet; huono unen laatu, joka ilmeni subjektiivisina uniapnean, päiväaikaisen väsymyksen ja unettomuuden oireina; ja stressaavat elämäntapahtumat, jotka liittyivät erityisesti taloudellisiin huoliin ja työelämään, olivat yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen kärsiä insuliiniresistenssistä. Depressio-oireet ja stressaavat elämäntapahtumat olivat myös yhteydessä metaboliseen oireyhtymään. Nämä yhteydet ilmenivät henkilöillä, jotka eivät sairastaneet todettua tai piilevää tyypin 2 diabetesta. Psykologisten tekijöiden yhteyttä heikentyneeseen insuliinin tuotantoon ei havaittu yhdessäkään tutkimuksessa. Tämän lisäksi havaittiin, etteivät depressio-oireiden ja insuliiniresistenssinn ja metabolisen oireyhtymän yhteydet selity mielialalääkkeiden käytöllä tai jo todetulla tyypin 2 diabeteksella tai sen mahdollisilla komplikaatioilla. Vaikka tulokset perustuvat tutkimusasetelmaan poikkileikkausaineistossa, tulokset kokonaisuudessaan viittaavat siihen, että psykologiset tekijät lisäävät tyypin 2 diabeteksen riskiä lisäämällä insuliiniresistenssiä. Väitöstutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että toimenpiteet, jotka tähtäävät depressio-oireiden vähentämiseen, unenlaadun parantamiseen sekä stressin lievittämiseen, voivat toimia yhtenä uutena keinona diabeteksen ehkäisyssä.
Subject: psykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
depressi.pdf 462.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record