Repurposive Appropriation and Creative Technology Use in Human–Computer Interaction

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8357-0
Title: Repurposive Appropriation and Creative Technology Use in Human–Computer Interaction
Author: Salovaara, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Kognitiotiede
Aalto University and University of Helsinki, Helsinki Institute for Information Technology HIIT
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-11-16
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8357-0
http://hdl.handle.net/10138/37289
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Vaikka vuorovaikutteiset teknologiat kuten tietokoneiden ja matkapuhelinten ohjelmat yleensä kehitetään ennalta mietittyihin käyttötarkoituksiin, käyttäjät usein muokkaavat niitä omiin tarpeisiinsa sopiviksi. Heidän sanotaan tällöin approprioivan laitteita uusiin käyttötarkoituksiin. Appropriaatioon liittyy sekä sosiaalisia että yksilön ajatteluun liittyviä tekijöitä. Sosiaalisia tekijöitä on jo tutkittu aktiivisesti. Niitä ovat mm. teknologian käytön käytäntöjen muuttuminen ja uusien oppiminen. Sitä vastoin yksilön ajatteluun liittyviä tekijöitä on tutkittu vähän. Tässä väitöskirjassa kehitetään teoriaa sellaisille appropriaatioille, joissa yksilöt keksivät teknologioille käyttötarkoituksia, jotka eivät olleet tulleet heille aiemmin mieleen. Tällaista tapahtuu esimerkiksi silloin, kun yksilö keksii kiertotavan jonkin tehtävän suorittamiseen. Häneltä voi puuttua esimerkiksi kynä ja paperia sellaisessa tilanteessa, jossa hän haluaisi tehdä muistiinpanoja jostain näkemästään asiasta. Tällöin hän saattaa keksiä käyttää matkapuhelimensa kameraa muistiinpanovälineenä. Väitöskirjassa käytetään kognitiotieteen ja psykologian teorioita ongelmanratkaisusta, luovuudesta ja ympäristön havainnoinnista siihen, että yllä kuvatun kaltaiset appropriaatiot voidaan selittää psykologisesti. Pohjana teorian kehittelylle on neljä appropriaatioita koskenutta tutkimusta. Niistä kolme oli avoimia kenttätutkimuksia matkapuhelinten multimediapalveluista. Neljäs oli www-kysely digitaalikameroiden luovista käyttötavoista. Kaikille neljälle oli yhteistä se, että kyseisiä teknologioita käytetään kuvapitoisen sisällön luontiin pieninä kokonaisuuksina. Väitöskirja ehdottaa, että approprioidessaan yksilö muodostaa mielessään uudenlaisen kytkennän teknologisten, sosiaalisten ja fyysisten tilannetekijöiden välille. Kytkiessään tilannetekijöitä tavoitteisiinsa hän oppii uuden ratkaisumallin teknologian käyttötavasta. Väitöskirja esittää kolme vaihtoehtoista aivoissa tapahtuvaa prosessia, joilla kytkennät voivat muodostua. Ne perustuvat analogiseen päättelyyn sekä ympäristön hyödyntämiseen ajatteluprosessien tukena. Väitöskirja ehdottaa myös, että käyttäjien teknologinen asiantuntemus edesauttaa näitä kolmea kytkemisprosessia. Tulokset tarjoavat suunnittelusuosituksia ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä lähtökohtia uusiin kognitiotieteellisiin tutkimuksiin.
Subject: kognitiotiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
repurpos.pdf 1.366Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record