Well-being in socio-political context. European welfare regimes in comparison

Show simple item record

dc.contributor.author Kemppainen, T
dc.coverage.spatial Helsinki
dc.date.accessioned 2012-10-25T06:10:34Z
dc.date.available 2012-10-25T06:10:34Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-669-900-7 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-901-4 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37306
dc.description 93 s. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan kyselyaineiston (ESS3) avulla hyvinvoinnin jakautumista sosiaaliseen aseman perusteella eurooppalaisissa hyvinvointiregiimeissä. Hyvinvointia lähestytään monitasoanalyysin keinoin neljän indikaattorin näkökulmasta: taloudellinen niukkuus, sairaus, yhteiskunnallinen pessimismi ja sosiaalinen arvostus. Tulosten mukaan hyvinvointi on merkittävässä määrin riippuvainen yksilön yhteiskunnallisesta asemasta ja hyvinvointiregiimistä. Hyvinvoinnin edellytysten jakautuminen yhteiskunnallisessa rakenteessa vaihtelee maaryhmien välillä niiden hyvinvointipoliittisen mallin mukaisesti. Itäisen Euroopan maissa hyvinvointivajeet ovat yleisiä lähes kaikilla tarkastelluilla indikaattoreilla. Taloudellinen niukkuus on näissä maissa yleistä, erityisesti työttömillä. Työttömyys on keskeinen taloudellisen niukkuuden riskitekijä kaikissa regiimeissä. Pohjoismaisessa regiimissä hyvinvointivajeet ovat verrattain harvinaisia lähes kaikkien indikaattorien mukaan. Tosin suhteellisen suuri sairausriski on poikkeus: eritoten köyhyys altistaa terveysongelmille pohjoismaisessa regiimissä. Haavoittuvan sosiaalisen aseman ja yhteiskunnallisen pessimismin välinen yhteys on tyypillinen sekä itä- että mannereurooppalaisen regiimin maissa. Köyhyys synkistää tulevaisuudennäkymiä lähes kaikissa maaryhmissä, kun taas maahanmuuttajat ovat yleensä vähemmän pessimistisiä. Pohjoismaisessa regiimissä maahanmuuttotausta näyttää kuitenkin olevan hyvinvoinnin kannalta osin epäedullinen tekijä. Köyhyys, työttömyys ja yksinäisyys ovat yhteydessä vähäiseen sosiaaliseen arvostukseen. Liberaalissa regiimissä eläminen köyhänä tai työttömänä on yhdistelmä, joka kaikkein selvimmin heikentää sosiaalista arvostusta. Hyvinvointiregiimeissä ei olekaan kyse pelkästään tukien ja palvelujen takaamisesta – myös kulttuurilla on merkitystä. fi
dc.language.iso Englanti fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Studies in social security and health 123 fi
dc.subject hyvinvointi fi
dc.subject hyvinvointivaltio fi
dc.subject köyhyys fi
dc.subject työttömyys fi
dc.subject arvostus fi
dc.subject syrjäytyminen fi
dc.subject sosiaali-indikaattorit fi
dc.subject Eurooppa fi
dc.title Well-being in socio-political context. European welfare regimes in comparison fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta 15,00 euroa fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia123.pdf 646.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record