Computational Study of Some Hydrogen Bonded Complexes of Water

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, kemian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry, Laboratory of Physical Chemistry en
dc.contributor.author Salmi, Teemu fi
dc.date.accessioned 2012-10-25T07:22:40Z
dc.date.available 2012-11-06 fi
dc.date.available 2012-10-25T07:22:40Z
dc.date.issued 2012-11-16 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-8367-9 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37308
dc.description.abstract In this thesis, I present calculations of intramolecular vibrational spectra of some hydrogen bonded complexes of water. These include both the water dimer and trimer as well as the water nitric oxide complex. This thesis consists of five research articles. The high-frequency spectrum of the water dimer is studied using an adiabatic model, where the monomer units in the hydrogen bonded complex are treated as individually vibrating molecules. The vibrational eigenvalues are calculated with the variational method. The variationally calculated wave functions are used to obtain the infrared absorption transition intensities. The effect of various corrections, such as the complete basis set expansion, and the counterpoise, core-valence, and the relativistic correction were evaluated in the potential energy surface calculation of the water dimer. A similar vibrational model is used for other complexes. The acceptor tunneling motion, which is a large amplitude mode of the water dimer, was also studied. Finally, the water trimer study is expanded by including the intermolecular potential energy coupling between the monomer units. en
dc.description.abstract Työssä mallinnettiin vesimolekyylien, sekä vesimolekyylin ja typpioksidin muodostamien molekyylikompleksien värähtelyliikkeitä laskennallisesti. Kompleksi muodostuu, kun vesimolekyylin positiivisesti varattu vetyatomi sitoutuu heikosti toisen molekyylin negatiivisesti varattuun osaan. Sidos ei ole riittävän vahva, jotta reaktiossa syntyisi uusi molekyyli, vaan kompleksi hajoaa helposti alkuperäisiksi osikseen. Tällaista sidosta kutsutaan vetysidokseksi. Vetysidoksen muodostuminen muuttaa veden värähtelyspektriä. Erityisesti vetysidokseen osallistuvan vedyn ja siihen sitoutuneen hapen välinen venytysliike muuttuu. Tämän siirtymän energia pienenee ja infrapunaspektrin intensiteetti kasvaa verrattuna eristettyyn vesimolekyyliin. Myös täysin uusia värähtelyliikkeitä havaitaan. Nämä ns. alhaisen taajuuden liikkeet koostuvat kompleksissa olevien monomeerien välisistä liikkeistä, joissa monomeerien sisäinen rakenne ei juurikaan muutu. Työssä tutkittujen vetysidottujen molekyylikompleksien värähtelyliikkeiden täydellinen mallintaminen ei ole mahdollista nykyisten tietokoneressurssien puitteissa. Siksi täytyy tehdä joitakin likimmääräistyksiä. Käytetyissä malleissa oletettiin, että kaikkia värähtelyvapausasteita ei tarvitse ottaa huomioon vaan voidaan keskittyä vain pieneen osaan kompleksista, tyypillisesti vain yhteen vesimolekyyliin. Pääpiirteittäin kyseinen malli tuotti hyviä tuloksia ja niitä pystyttiin parantamaan tekemällä joitakin pieniä korjauksia. Mallin vahvuus on, että sillä pystytään laskemaan myös ylivärähdyksiä, joiden mallintaminen muilla menetelmillä on hankalaa. Vaikka vetysidos on heikko, voidaan komplekseja kuitenkin havaita laboratorio-olosuhteissa. Kompleksit voidaan esimerkiksi vangita kiinteään jalokaasumatriisiin, jossa niiden värähtelyspektri on mahdollista mitata. Työssä saavutetuista tuloksista on hyötyä, kun halutaan tulkita mitattuja spektrejä. Lisäksi saatuja tuloksia voidaan hyödyntää, kun yritetään havaita komplekseja ilmakehästä. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-8366-2 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject fysikaalinen kemia fi
dc.title Computational Study of Some Hydrogen Bonded Complexes of Water en
dc.title.alternative Laskennallinen tutkimus vetysidotuista vesikomplekseista fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Halonen, Lauri fi
dc.opn Lewerenz, Marius fi
dc.type.dcmitype Text fi

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
computat.pdf 544.2KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot