Kertomuksia kultaseppien yrittäjyydestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8325-9
Title: Kertomuksia kultaseppien yrittäjyydestä
Author: Hyrsky, Kaisa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, kotitalous- ja käsityötieteen osasto
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-11-16
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8325-9
http://hdl.handle.net/10138/37326
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The aim of my study on goldsmithing and entrepreneurship has two goals: to de-scribe the profession of goldsmiths and small business entrepreneurship as well as analyzing the meanings of these experiences in narrative ways. Studying the lives and work of carftartists is studying the dynamics between business and professional development. The subject is socially important because there are lot of educated people in art and craft industry, lack of employers and only few started own business. Methodologically my thesis tries to develop narrative methodology. I started my thesis by describing the profession s historical development, and formed a historical view about what has happened and both how and what kind of connection is made between business and craft in the historical context. Historical mapping is also a narrative about goldsmithing and a context for contemporary goldsmiths. The research question is: How is entrepreneurship constructed in the profession of goldsmiths by telling the story? In two separate interviews conducted at different times, I interviewed five goldsmith-entrepreneurs who have extensive experience in goldsmithing and entrepreneurship. The theses explored a concept of the goldsmith s entrepreneurship in which they prefer their experience, because the meanings of their experiences emerge from the interviews, firstly in what they tell and, secondly, how they make spoken issues meaningful (Bruner 1987; Bruner 1990; Mishler 1999; Riessman 2008). I analyze collected data using different methodologies, especially, in this study where I developed the narrative thick description analysis. The goldsmith s education unites the informants, but how they put their artistic and entrepreneurial skills into practice differ. Goldsmiths direct their interest in craft, art and design and understand the entrepreneur aspect as a part of the work and personal good life (Hadot 1995). Craft skills are embedded in innovative, risk-taking, and entrepreneurial behavior in personal ways. The main point is that although the informants have different life stories, and different orientation to entrepreneurship, they constructed their relations to art, craft and design, meaningfully similar as a part of their personal ways of live. Thus they have solved contradictions between artistic passion and entrepreneurial praxis using their ways of live as survival strategy and adhesive cement to glue tensions together. My thesis casts some light on entrepreneurship in the arts and craft industry and suggests some solutions or ways of solving some problems, especially the contradiction between an unwillingness to participate in entrepreneurship and the lack of jobs. Keywords: goldsmiths, arts and crafts, design, entrepreneurship, narrative inquiryKäsityön ja yrittämisen harmonia osana kultaseppäyrittäjien arkea KL Kaisa Hyrsky tarkastelee väitöskirjassaan kultasepän ammatin ja yrittäjyyden rakentumista. Kyse on taidekäsityöläisen yrittäjäksi kasvamisen dynamiikasta liiketoiminnan ymmärtämisestä ja ammatillisesta kehittymisestä. Tutkimus tuottaa kokonaisvaltaista tietoa kultasepän ammatista, sen historiasta ja nykyhetkestä. Tätä tietämystä voidaan käyttää myös kuvattaessa käsityöalan mikroyrittäjyyttä yleisemmin. Aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä, koska käsi- ja taideteollisille aloille koulutettujen ja koulutettujen mittavan määrän työllistyminen toisen palvelukseen on epätodennäköistä ja toisaalta heidän yrittäjäksi ryhtymisensä on vähäistä. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää tutkittaessa käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjyyttä, sillä sen avulla esitetään useita tapoja, miten alalla toimitaan yrittäjänä ja miten ratkaistaan jännitteitä yrittäjyyden ja substanssiosaamisen, tässä tapauksessa taidekäsityön, välillä, sekä miten työllistytään yrittäjinä alalle, joissa valmiita työpaikkoja on vähän. Metodologisesti työ vie eteenpäin kerronnallisen aineiston analyysia. Kertomuspuheen tarkasteluun on tuotu uusia välineitä ja kehitetty analyysimalli, jota tutkimuksessa kutsutaan tihentymäkertomusten analyysiksi. Tihentymäkertomuksia analysoimalla haastattelukerronnasta nostetaan esille merkityksellisiä asioita. Tutkimustehtävänä oli Miten yrittäjyys rakentuu kultasepän ammatissa kerronnan kautta? . Tutkimuksen kohdehenkilöinä ovat viisi ammatissa pitkään toiminutta ja menestynyttä kultaseppäyrittäjää. Aineisto on kerätty kahdella eri haastattelukierroksella. Työssä tarkastellaan miten samanlaisella käsityöalan koulutuksella voidaan suuntautua moneen erilaiseen tapaan olla yrittäjä. Haastateltavien suhtautuminen taiteeseen, käsityöhön ja muotoiluun oli merkittävästi samankaltaista ja osa heidän persoonallista tapaansa tehdä työtä erilaisista työelämän tapahtumista huolimatta. Haastatellut kultaseppäyrittäjät yhdistivät käsityön innovatiivisuuteen, riskien ottamiseen ja yrittäjämäiseen käyttäytymiseen. Yrittäjyys on heille osa työtä ja elämäntapaa.
Subject: käsityötiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kertomuk.pdf 2.815Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record