Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2011

Show simple item record

dc.contributor.author Kansaneläkelaitos Kela; Folkpensionsanstalten FPA; Social Insurance Institution of Finland Kela
dc.coverage.spatial Helsinki
dc.date.accessioned 2012-10-31T10:10:34Z
dc.date.available 2012-10-31T10:10:34Z
dc.date.issued 2012-10-31
dc.identifier.issn 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto
dc.identifier.issn 1795-5467 = Tilasto Suomen työttömyysturvasta
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37354
dc.identifier.uri http://www.kela.fi/tilastojulkaisut fi
dc.description.abstract Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2011 sisältää keskeiset tiedot työttömyyskassojen ja Kelan maksamasta työttömyysturvasta. Julkaisu tarjoaa tilastoja eri työttömyysturvaetuuksien saajista, maksetuista euromääristä sekä korvattujen päivien määristä.Julkaisu on tehty Vakuutusvalvontaviraston ja Kelan yhteistyönä. Vakuutusvalvontavirasto on tuottanut työttömyyskassojen työttömyysturvatilastot, Kelan luvuista vastaa Kelan aktuaari- ja tilasto-osaston tilastoryhmä.Tilasto ilmestyy osana Suomen virallista tilastoa (SVT). Se täyttää siten Suomen viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.language.iso Ruotsi fi
dc.language.iso Englanti fi
dc.publisher Kela ja Vakuutusvalvontavirasto fi
dc.relation.ispartofseries Suomen virallinen tilasto fi
dc.subject työttömyysturva fi
dc.subject peruspäiväraha fi
dc.subject työmarkkinatuki fi
dc.subject tilastot fi
dc.subject työttömyysajan perusturva fi
dc.title Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2011 fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Tt_11.pdf 1.190Mb PDF View/Open pdf
Tt_11.jpg 17.44Kb JPEG image Thumbnail jpg

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record