Vanhemmuuksia ja piilotettu lapsi - Vanhempainetuudet konstruktioina

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Kytölä, Minna Marika
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508062725
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37361
dc.description.abstract Niin Suomalaisessa kuin Euroopan unioninkin kontekstissa keskustelu vanhempainvapaista on viime vuosina käynyt kiivaana. Keskustelua on kuitenkin leimannut vahva työelämänäkökulma. Vanhempainvapaita on käsitelty työnantajan kustannuksina, sekä työ- ja perhe-elämän yhdistämisen, että tasa-arvo näkökulmasta. Tasa-arvonäkökulmat nousevat vahvasti esiin niin Euroopan unionin vanhempainvapaadirektiiveissä, kuin Suomen voimassa olevassa oikeudessakin. Suomen lainsäädäntöuudistuksien tavoitteena on ollut edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, joka on puolestaan lisännyt erottelua erilaisten perhemuotojen välillä. Voimassa olevan vanhempainetuuslainsäädännön taustalta paljastuu modernin ajattelun tapa luokitella ja arvottaa ilmiöitä. Järjestelmästä on muodostunut dikotominen kokonaisuus, jossa vanhempia ja vanhemmuuksia asetetaan mielivaltaisesti erilaiseen asemaan suhteessa toisiinsa. Vanhemmuuksia arvottaessaan etuusjärjestelmä kuitenkin kätkee lainsäädännön taustalla vaikuttavan merkittävän jaottelun aikuisiin ja lapsiin. Tutkielmassa vanhempainvapaita lähestytään kuitenkin aiempaa esitettyä laajemmasta näkökulmasta käsin . Tutkielman tarkoituksena on lainopillisen diskurssianalyysin menetelmällä tutkia millaisia konstruktioita sairausvakuutuslain vanhempainetuusjärjestelmästä voidaan löytää, kuinka erilaisia vanhemmuuksia on rakennettu ja kuinka vanhempi-lapsi dikotomiaa on häivytetty? Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa nykyisen modernin ajattelun lähtökohdista lähtevän vanhempainetuusjärjestelmän ongelmallisuus ja tuoda esiin kuinka vanhemmuutta voitaisiin hahmottaa myös toisin. Ruotsin ja Islannin vanhempainetuusjärjestelmät esitellään tutkimuksessa esimerkkinä lapsilähtöisestä vanhempainetuusjärjestelmästä. Lapsilähtöisen etuusjärjestelmän keskiössä on sekä lapsen että vanhemman oikeus etuuksiin. Kun etuudet nähdään myös lapsen oikeuksiksi, vanhempien määrittelyt menettävät merkitystään ja ratkaisevaa on lapsen oikeus tärkeisiin ihmissuhteisiin. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Vanhemmuuksia ja piilotettu lapsi - Vanhempainetuudet konstruktioina fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Gender and law en
dc.subject.discipline Oikeuden ja sukupuolen tutkimus fi
dc.subject.discipline Genus och rätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062725

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vanhemmuuksia ja piilotettu lapsi.pdf 365.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record