Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Euroopan unionin kansalaisuus ja laajeneva oleskeluoikeus viimeisimmän oikeuskäytännön mukaan

Show full item record

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/37362
Vie RefWorksiin
Title: Euroopan unionin kansalaisuus ja laajeneva oleskeluoikeus viimeisimmän oikeuskäytännön mukaan
Author: Heini, Esko Antero
Contributor: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Thesis level:
Abstract: Euroopan unionin kansalaisuus on saanut uudentyyppistä merkityssisältöä vuoden 2011 aikana annetussa
uudessa oikeuskäytännössä. Ratkaisussa C-34/09 Zambrano on perustettu unionin kansalaiselle
oleskeluoikeus kotijäsenvaltiossaan suoraan SEUT 20 artiklan nojalla asiassa, jota on perinteisen ajattelun
tavan mukaan pidetty unionin oikeuden soveltamisalan ulkopuolelle jäävänä asiana.
Tämän lasten oleskeluoikeuden vahvistamisen seurauksena tuli asiassa vahvistaa myös alaikäisten
lasten vanhemmille oleskeluoikeus EU-oikeuden nojalla, vaikka heillä oli vain kolmannen valtion kansalaisuus.
Toimivallan suoraan SEUT 20 artiklaan perustamalla, ensimmäistä kertaa unionin historiassa,
unionin tuomioistuin tarjosi asiallisesti oikeussuojaa alaikäisten unionin kansalaisten hyväksi perheelämän
suojaa koskevassa asiassa, jolla ei ollut muutoin rajat ylittävää luonnetta tai liittymää sisämarkkinoihin,
vaan asiassa oli perinteisen doktriinin mukaan kyse täysin Belgian sisäisestä asiasta.
Sittemmin vuoden 2011 aikana annetussa ratkaisussa C-434/09 McCarthy oli kyse siitä saattoiko Iso-
Britanniassa asuva Iso-Britannian ja Irlannin kansalainen saada perhe-elämän suojaa unionin tuomioistuimessa
Zambrano-ratkaisun perusteella. Tässä ratkaisussa kuitenkaan ei katsottu olleen käsillä vastaavia
olosuhteita kuin Zambrano-asiassa, vaan asiallisesti tässä rajoitettiin Zambrano-asian vaikutuksia.
Vuoden 2011 lopussa annetussa C-256/11 Dereci asiassa oli kyse niin ikään mahdollisesta SEUT 20
artiklaan perustuvasta toimivallasta ratkaista unionin tuomioistuimessa perhe-elämän suojaa koskevia
kolmansien valtioiden kansalaisten oleskelulupahakemuksia olosuhteissa joilla ei ollut rajat ylittävää
luonnetta tai liittymää sisämarkkinoihin. Vaikka asiallisesti tässäkin ratkaisussa saatettiin rajoittaa tämän
uuden oikeuskäytännön avaavan Zambrano-ratkaisun vaikutuksia, antoi Dereci-asiassa unionin tuomioistuin
tuomion perusteluissa uutta selvitystä perusoikeuskirjan soveltamisen perusteista pelkästään
SEUT 20 artiklan perusteella.
Tässä OTM-tutkielmassa pyritään selvittämään tämän uusimman oikeuskäytännön vaikutusta unionin
oikeuteen. Alkamassa olevaa murrosvaihetta on pyritty selvittämään selvittämällä aluksi aiemman oikeustilan
perusteita, joita ollaan varovasti nyt murtamassa. Tutkielman pääpainopistealueena on kuitenkin
unionin kansalaisen oleskeluoikeuden sisällön selvittäminen sellaisena kuin se näistä uusimmista ratkaisuista
ilmenee.
Description: Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).
URI: http://hdl.handle.net/10138/37362
Date: 2012-11-01
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account