Virsta väärää, vaaksa vaaraa : Intertekstuaalinen moniäänisyys Juha Seppälän proosassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8388-4
Title: Virsta väärää, vaaksa vaaraa : Intertekstuaalinen moniäänisyys Juha Seppälän proosassa
Author: Juntunen, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-11-23
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8388-4
http://hdl.handle.net/10138/37380
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation surveys from an intertextual point of view the prose of Juha Seppälä (born in 1956). The aim is to demonstrate that Seppälä s realistic depictions of contemporary Finnish life are full of allusions to earlier literature and mythological stories. The thesis interprets Seppälä s work in its intertextual context and shows how intertextuality makes it dialogical, even ambivalent. Theoretically and methodologically, the thesis connects modern allusion studies with a structuralism-based analysis of the textual frames of reference. Intertextual allusions are treated as meaningful references which form an essential part of the significance of Seppälä s texts. With the help of the concept of frame of reference, numerous intertexts can be studied at the same time to determine their common themes and various meanings in the context of the alluding text. The study focuses on two short stories, Taivaanranta (1987) and Pääsiäinen (1989), as well as two novels, "Hyppynaru" (1990) and "Yhtiökumppanit" (2002). All four works depict a protagonist proceeding up a blind alley. Different kinds of misfortunes and failures lead each protagonist into a desperate situation, for which radical actions are necessary. The outcome is usually tragic, but also puzzling in one way or another. The reader is left wondering what really happened and why. The texts allow room for alternative interpretations with regard to the motives of the protagonists. Different interpretations usually imply opposing moral stances towards the action. The hypothesis is that the two central characteristics of Seppälä s texts, intertextuality and sense of enigma, are connected. The analyses show that missing answers to the enigmas posed by the texts are to be found in intertexts dealing with reminiscent themes. Even so, the intertexts and therefore also the answers are always numerous, and the ambivalence cannot be explained away. The dialogue between the texts is open-ended.Tutkimuksessani tarkastelen Juha Seppälän (s. 1956) proosatuotantoa intertekstuaalisesta näkökulmasta. Tavoitteeni on osoittaa, että Seppälän teosten realistiset suomalaisen elämänmuodon kuvaukset ovat täynnä alluusioita aiempiin kaunokirjallisiin teksteihin ja mytologisiin tarinoihin. Tulkitsen Seppälän tekstejä alluusiosuhteiden määrittelemässä intertekstuaalisessa kontekstissa ja osoitan, että intertekstuaalisuus tekee Seppälän teksteistä moniäänisiä ja ambivalentteja. Teoreettisesti ja metodologisesti tutkimus yhdistää modernin alluusiotutkimuksen ja tekstuaalisten viitekehysten analyysin. Tarkastelen alluusiota tekstienvälisen kytkennän keinona, joka saa vähintään kaksi tekstiä aktivoitumaan lukijan mielessä samanaikaisesti. Näin ymmärrettyinä alluusiot muodostavat olennaisen osan Seppälän tekstien merkityksestä. Viitekehyksen käsitteen avulla on puolestaan mahdollista tarkastella useita alluusiosuhteita samanaikaisesti ja selvittää intertekstien yhteisiä teemoja ja niiden monia merkityksiä Seppälän tuotannossa. Ensisijaisena tutkimusaineistona on kaksi novellia, Taivaanranta (1987) ja Pääsiäinen (1989), sekä kaksi romaania, "Hyppynaru" (1990) ja "Yhtiökumppanit" (2002). Valitut tekstit kuvaavat päähenkilönsä sosiaalista ja eksistentiaalista kujanjuoksua: erilaiset vastoinkäymiset ja epäonnistumiset johtavat päähenkilön lopulta epätoivoiseen tilanteeseen, josta murtaudutaan ulos äärimmäisen ratkaisun avulla. Lopputulos on tavallisesti traaginen mutta myös tavalla tai toisella arvoituksellinen. Lukija jätetään pohtimaan, mitä oikeastaan tapahtui ja miksi. Tekstit jättävät tilaa vaihtoehtoisille tulkinnoille päähenkilön ratkaisun motiiveista. Eri tulkinnat implikoivat erilaisia moraalisia näkökulmia kuvattuihin tapahtumiin. Hypoteesini on, että edellä mainitut Seppälän tekstien tunnuspiirteet, intertekstuaalisuus ja arvoituksellisuus, ovat yhteydessä toisiinsa. Luentani osoittavat, että vastaukset Seppälän tekstien arvoituksiin löytyvät samoja teemoja tarkastelevista interteksteistä. Intertekstejä ja siten myös mahdollisia vastauksia on tosin aina useita, joten tekstien välinen vuoropuhelu jää viime kädessä avoimeksi.
Subject: kotimainen kirjallisuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
juntunen_vaitoskirja.pdf 1.306Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record