Growth and profitability of logging and transportation in wood procurement companies in Finland : What strategies and entrepreneurs are needed for profitable growth?

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8386-0
Julkaisun nimi: Growth and profitability of logging and transportation in wood procurement companies in Finland : What strategies and entrepreneurs are needed for profitable growth?
Tekijä: Soirinsuo, Juho
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2012-11-30
Kieli: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8386-0
http://hdl.handle.net/10138/37381
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Tiivistelmä: This study investigates growth in the forest machine and timber haulage sectors in Finland. The purpose was to clarify the impact of growth on companies in financial terms and to compare growth strategies. The main questions this study tried to answer were whether it is profitable to grow in these sectors, and if yes, how. This study also studied growth in general in these sectors which have not been studied before. The companies were all located in Finland and their locations were quite scattered. The companies selected were large in turnover compared to the sector average and all had increased their turnover between 2001 and 2006. The study consisted of two phases, the first of which focused on company financials and the second on management. Financial statements from 2001 to 2006 from the companies were retrieved from the Patentti- ja rekisterihallitus (National Board of Patents and Registration of Finland). In the second phase of the study, more material from the companies selected was collected by entrepreneur-interviews. A total of 23 forest machine entrepreneurs and 23 timber haulage entrepreneurs agreed to be interviewed. Entrepreneurs were personally interviewed in autumn 2008. The growth strategies of these companies were then analysed and combined with the financial analysis of the first phase. The main findings of the study were that there is a strong growth trend going on among the large companies of both these sectors. Another new phenomenon is increasing outsourcing between companies in these sectors. In other words, large companies in these sectors increasingly use smaller ones as their subcontractors. The study also found that it is possible to grow in both these sectors. In the forest machine sector, a good financial situation seemed to emphasize profitable growth. In the timber haulage sector the entrepreneur s role seemed to influence growth. The study revealed special features in both sectors, which entrepreneurs should note. In the forest machine sector, subcontracting seemed to bring good financial results in growth. However, growth was found to be quite a poor answer when trying to grow out of low profitability. In the timber haulage sector, it was found that economies of scale are almost non-existent because of high and increasing variable costs. It was also found that a growth strategy which focuses on optimising the amount of work, employees and machinery, combined with diversification seemed to bring the best outcome in terms of profitability. As a conclusion, it can be stated that the business environment of these sectors is changing rapidly driven by the change in the global forest industry when demands changes in term of customer service and efficiency from the entrepreneurs. Growth, when executed noting special features of the sector and the company s own strengths, may be the answer for better profitability. One surprising finding, however, was that both of these sectors, and especially growth-oriented companies, suffer from a labour shortage. The surprising part is that it is not a new phenomenon in these sectors, but rather a continuing problem which has been revealed for years and which can limit growth. A labour shortage is difficult for the entrepreneurs to influence, but a rather a matter of policy-makers.Pienet ja keskisuuret yritykset ovat erittäin merkittäviä työllistäjiä Suomessa. Näiden yritysten hyvinvointi ja kilpailukyky on tärkeää koko Suomen talouden kannalta. Jos mietitään puunkorjuu- ja puunkuljetusyritysten merkitystä Suomessa, se on suuri. Suomessa on paljon metsäteollisuutta ja nämä toimialat toimittavat puun heille. Ei ole väliä mitä puusta valmistetaan - paperia, sahatavaraa tai huonekaluja - se on aina ensin korjattava sekä kuljetettava asiakkaalle. Näiden yritysten merkitys on erittäin suuri sekä maaseutujen työllisyydessä että maaseutujen elinvoimaisuuden kannalta, koska nämä yritykset työllistävät suoranaisesti tuhansia ihmisiä pääasiassa maaseudulla, jossa työpaikkojen määrä on muutenkin rajallinen. Näillä yrityksillä ja niiden menestyksellä on siis suuri merkitys koko Suomelle. Väitöskirjan tarkoitus oli tutkia voivatko kasvuhaluiset puunkorjuu- ja puunkuljetusyritykset kasvaa kannattavasti Suomessa ja jos voi niin miten. Tutkittavat yritykset olivat toimialoihin nähden suuria ja ne kaikki olivat kasvuhakuisia. Tutkimusta varten yrittäjiä haastateltiin syksyllä 2008 ja yritysten tilinpäätöstietoja käytettiin tutkimuksen tukena vuosilta 2001-2006. Yksi tutkimuksen päähavainnoista oli, että molempien toimialojen suurilla yrityksillä on käynnissä vahva kasvutrendi. Toinen tutkimuksen päähavainto oli, että alihankinta on yleistymässä näiden toimialojen yritysten välillä. Näiden toimialojen suuret yritykset ulkoistavat pienemmille yrityksille toimintojaan yhä enemmän. Tutkimuksessa havaittiin, että molemmilla toimialoilla on mahdollista kasvaa kannattavasti. Metsäkonealalla hyvä taloudellinen tilanne on yksi kannattavan kasvun edellytyksistä ja puunkuljetusalalla yrittäjän rooliin merkitys korostui entisestään kasvussa. Tutkimuksessa molemmilta toimialoilta havaittiin erikoispiirteitä kasvussa, jotka yrittäjien tulisi ottaa huomioon. Mielenkiintoinen havainto molemmilta tomialoilta oli osaavan työvoiman saamisen vaikeus kasvaessa. 70 % yrittäjistä ilmoitti kärsivänsä jonkinasteisesta työvoimapulasta. Tämä on suuri kasvua rajoittava tekijä johon yrittäjillä itsellään on hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia. Molemmat toimialat tarjoavat suhteellisen varmoja työpaikkoja joita ei voi ulkoistaa ulkomaille. Näiden toimialojen imagoa on nostettava, jotta alat houkuttelisivat enemmän nuoria ja metsäteollisuuden toimintaedellytykset eivät heikkenisi Suomessa.
Avainsanat: maaseutuyrittäjyys
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
growthan.pdf 5.219MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot