Pula-ajan käsityöt : Omin käsin -lehdessä esiintyvät käsityöohjeet vuosina 1938-1952

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201211029602
Title: Pula-ajan käsityöt : Omin käsin -lehdessä esiintyvät käsityöohjeet vuosina 1938-1952
Author: Keskitalo, Pilvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201211029602
http://hdl.handle.net/10138/37382
Thesis level: master's thesis
Abstract: The main purpose of this study is to describe and analyze the craft instructions of a Finnish craft magazine Omin käsin during the years 1938 1952. The Second World War had caused serious depression in Finland, which caused also lack of textile material. Textile shortage forced people to develop various creative ways of coping. The textile shortage lasted for several years after the war. My goal was to study how the period of shortage appears in the craft magazine. My research material consisted of 327 craft instructions. The perspective of the study is historical and my method is qualitative content analysis. I confined the craft instructions based on how the period of shortage appears in them. I arranged them in tabulated form and categorized the instructions. Creating theoretical concepts actualizes in the naming of the categories and in the analysis of the significance of craft during the period. I categorized the instructions into five different categories: making something new using old material, repairing and taking care of clothes, substitute materials, scarce materials, homespun and home woven materials. I also analyzed the appearance of the instructions during the years of shortage. The demanding process of categorizing laid the groundwork for the analysis of the significance of craft during the period of shortage. Studying craft during an exceptional period of time, as the period of textile shortage, offers new perspectives in studying the meanings of craft. Although home craft was an indispensable part of household work and thus economical, in the magazine Omin käsin appears also aesthetic, therapeutic and social meanings of crafts. Crafts were not only a material way of coping, but it also brought people together and was a mental support during hard times. No doubt, only browsing through the innovative instructions of the magazine gave self-confidence and hope of coping. The lack of material set restrictions which forced to develop creative solutions and new innovations. For a short period of time, it stopped the fast progress industrialization, and working by hand was once again widely valued. Domestic materials were complimented and developed diversely. The period of shortage left its own imprint on Finnish crafts.Tutkimukseni tarkoitus on kuvata talvi- ja jatkosodan aiheuttaman 1940-luvun pula-ajan olosuhteita tekstiilipulan osalta, siten kuin ne ilmenevät Omin käsin -lehden käsityöohjeissa. Tekstiilipula vaati aikalaisilta käytännöllisyyttä ja kekseliäisyyttä. Sodan loputtua tekstiilipula jatkui vielä useita vuosia. Tavoitteena on selvittää, miten lehden ohjeissa ilmenee tekstiilipula vuosien 1938 1952 aikana. Aineistooni karttui 327 käsityöohjetta. Tutkielmani on historiantutkimusta. Analysoin aineistoa laadullisen sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysin vaiheet, pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen toteutuivat tutkimuksessani käsityöohjeiden rajauksessa, taulukoinnissa, luokittelussa, luokkien nimeämisessä ja ohjeiden merkitysten analysoinnissa. Aineistoni koostui tekstien lisäksi kuvista. Jaoin käsityöohjeet viiteen eri luokkaan: Vanhasta uutta, Korjausompelu ja vaatehuolto, Korvikkeet, Vähäinen materiaalimäärä ja Kotikehruiset ja -kutoiset materiaalit. Analysoin ohjeiden esiintymistä eri vuosikertoina. Vaativa luokitteluprosessi antoi hyvän pohjan pohdinnalle pula-ajan käsityön merkityksistä. Käsityön tutkiminen poikkeuksellisena ajanjaksona, kuten pula-ajalla, tarjoaa uudenlaisia näkökulmia käsityön merkityksiin. Vaikka pula-ajan käsityöt ovat olleet välttämätön kotityö, lähteistä käy ilmi taloudellisen puolen lisäksi käsityön esteettinen, terapeuttinen ja sosiaalinen puoli. Käsityö ei ollut ainoastaan materiaalinen selviämiskeino, vaan sen tekeminen yhdisti ihmisiä ja oli henkinen tuki ankeina aikoina. Varmasti jo pelkkä Omin käsin -lehden kekseliäiden käsityöohjeiden selailu on antanut itsevarmuutta ja toivoa selviämisestä. Materiaalipula antoi käsityölle rajat, jotka synnyttivät luovia ratkaisuja ja uusia innovaatioita. Se pysäytti hetkeksi nopean kehityksen, jossa käsityö korvattiin tehdastyöllä. Pula-aikana käsityö pääsi jälleen kunnia-asemaan. Kotimaisia materiaaleja ylistettiin ja niiden monipuolista käyttöä kehitettiin. Pula-aika jätti oman jälkensä suomalaiseen käsityöhön.
Subject: depression
textile shortage
craft
pula-aika
tekstiilipula
pula-ajan käsityöt
Omin käsin -lehti
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pulaajan.pdf 4.385Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record