Vastustuksesta vastarintaan. Katolinen kirkko Fidel Castron vallankumouksessa 1959-1963

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Kirkkohistorian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History en
dc.contributor Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, Institutionen för kyrkohistoria sv
dc.contributor.author Kuivala, Petra
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201211029603
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37383
dc.description.abstract Fidel Castron vallankumous muutti Kuuban vuonna 1959. Saaren yhteiskunnalliset, taloudelliset ja sosiaaliset olot mullistuivat. Osansa muutoksesta sai myös katolinen kirkko. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että alussa vallankumoukselle osoittamansa tuen jälkeen kirkko nousi vastustamaan Castron vallankumousta. Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani katolisen kirkon ilmaisemaa vastustusta. Mitä kirkko vastusti vallankumouksessa ja miksi? Miten vastustus ilmeni? Entä muuttuiko kirkon ilmaisema vastustus tutkimukseni ajanjaksolla? Muuttuiko esimerkiksi vastustuksen kohde tai ilmenemismuoto? Kirkon ilmaisemaa vastustusta ei ole mahdollista tutkia kiinnittämättä huomiota katolisen kirkon ja valtion suhteeseen vallankumouksellisessa Kuubassa. Osana tutkimustani selvitänkin, kuinka kirkon ilmaisema vastustus vaikutti kirkon asemaan Kuubassa. Oliko vastustus seurausta aseman muutoksesta vai muuttuiko kirkon asema sen tekemän vastarinnan vuoksi? Mitä kirkon ilmaisemasta vastustuksesta seurasi miten valtio reagoi vastustukseen? Tutkimukseni lähteinä toimivat kuubalaisten piispojen vuosina 1959 1961 kirjoittamat paimenkirjeet. Tarkastelen erityisesti Santiago de Cuban arkkipiispa Enrique Perez Serantesin paimenkirjeitä. Hän oli yhdessä Havannan apulaispiispa Eduardo Boza Masvidalin kanssa sekä ahkerin vallankumouksen kommentoija että vastustuksen kärkeen asettunut piispa. Paimenkirjeiden lisäksi käytän lähteinäni yhdysvaltalaisessa New York Times -sanomalehdessä vuosina 1959 1963 ilmestyneitä uutisia katolisesta kirkosta Castron vallankumouksessa. Kolmas päälähteeni on yhdysvaltalainen maallikkokatolinen aikakauslehti Commonweal. Commonweal tarkasteli kylmän sodan poliittista asetelmaa ja Fidel Castron vallankumousta sekä yhdysvaltalaisesta että katolisesta näkökulmasta vuosina 1959 1963. Tutkimukseni osoittaa, että katolisen kirkon vuonna 1959 ilmaisema innostus vallankumouksesta muuttui pian epäluuloisuudeksi ja lopulta vastustukseksi. Pohjimmainen syy vastustamiseen oli pelko kommunismista. Piispojen ilmaisema vastustus muuttui vastarinnaksi vuonna 1960, kun kommunismi näytti saaneen vahvan aseman yhteiskunnassa. Vastarinta laajeni piispoista maallikoihin ja järjestäytyneisiin maanalaisiin vastarintaliikkeisiin. Vuodesta 1961 alkaen vastarinnan painopiste siirtyi Kuubasta Yhdysvaltojen etelärannikolle, minne syntyi voimakkaan vastarinnan keskus kuubalaisten pakolaisten keskuuteen. Samalla vastustuksen kohde muuttui kommunismin pelosta vallankumoukseen, sen hallitukseen ja Fidel Castroon vallankumouksen henkilöitymänä. Fidel Castron vallankumous toteutui maailmanpoliittisessa jännitystilassa. Kylmä sota oli jakanut maailman kahtia. Katolinen kirkko asettui omalla vastarinnallaan osaksi kylmää sotaa. Kirkon vastarinta ulottui paljon Kuuban saarta kauemmas; vastarinta kytkeytyi suoraan kylmän sodan poliittisiin jännitteisiin. Vastarinnalla oli kauaskantoiset seuraukset: kirkko hankki vastarinnalla itselleen elintilaa kommunistisessa Kuubassa. Tutkimuksessani ilmenneestä kirkon ja valtion vaikeasta suhteesta huolimatta katolinen kirkko on vielä 2000-luvullakin elinvoimainen instituutio kommunistisessa Kuubassa. Tutkimukseni perusteella tämä johtuu osittain kirkon voimakkaasta reagoinnista vallankumouksen ensimmäisinä vuosina. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Vastustuksesta vastarintaan. Katolinen kirkko Fidel Castron vallankumouksessa 1959-1963 fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline General Church History en
dc.subject.discipline Yleinen kirkkohistoria fi
dc.subject.discipline Allmän kyrkohistoria sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201211029603

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vastustu.pdf 1.462Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record